This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, May 31, 2014

چطور تلقینهانی پنهانی بر ذهن ناهشیار ما اثر می گذارند ؟


Image: pixabay,cc
_________________________________

خانم معلم مثل همیشه شاد و سر حال وارد کلاس شد ، دانش آموزان به احترامش از جا بر خاستند و با لبخند دلنشین او آرام سر جایشان نشستند

چند تا از بچه های ردیف جلویی کلاس به عقب برگشتند و به نیلوفر زل زدند. نیلوفر دستش را زیر چانه اش گذاشت  و با نگاه معصومانه و صدای محزونی  پرسید : " خانم اتفاقی افتاده ؟" ، چشمهای خانم معلم از تعجب گشاده شده بود ، می خواست بگوید نه ، که پروانه با نگرانی گفت : " وای ، خانم خیلی رنگتون پریده ، خدایی نکرده ..... شیوا وسط حرفش پرید و گفت : " آره ، زیر چشمتون گود افتاده ، لپاتون هم یک کم تو رفته ! " خانم معلم با ابروهای بالا رفته ، چشم های گشاد ، دهان باز ، هاج و واج مثل علامت تعجب وسط کلاس ایستاده بود و به اظهار نظرهای دلسوزانه ی شاگردانش گوش می داد ، سپس انگار یاد چیزی افتاده باشد ، دستش را در جیب مانتویش برد ، که پرستو آیینه به دست خودش را به او رساند و گفت : " دنبال آینه می گردید؟" پرستو با ملایمت آیینه را در دستان خانم معلم گذاشت و با حیرت گفت: " خدای من ! چقدر داغید !! کم ِ کم 40 درجه تب دارید! "خانم معلم دستپاچه خودش را در آیینه نگاه کرد ، صورتش مثل گچ سفید، لبهایش کبود شده  و زیر چشمش گود رفته بود. بدنش داغ داغ بود ، دنیا داشت دور سرش می چرخید ، دیگر نمی توانست روی پاهایش بایستد ... با کمک نیلوفر و عاطفه به دفتر مدرسه رفت


​Image: pixabay,cc
چند دقیقه بعد نیلوفر برای بردن کیف و ژاکت خانم معلم به کلاس برگشت . زیبا گفت : " دارد می رود؟" نیلوفر با وسایل خانم معلم به سمت در کلاس دوید و با شیطنت گفت : " امتحان پَر " شلیک خنده ی بچه ها کلاس را منفجر کرد ، پرستو آیینه اش را در جیبش گذاشت و گفت : " نقشه ی تمیزی بود!"


​Image:pixabay,cc


حتماً شما هم این مورد را تجربه کرده اید ، من که خیلی با تلقین های پنهانی روبرو شده ام ، تلقین هایی که در روحیه  و باورم تأثیر زیادی گذاشته است. اگر یک کمی خاطراتتان را مرور کنید شما هم نمونه های زیادی از تلقین های پنهانی را به یاد می آوریدحس می کنید ، امروز بهترین روز زندگی شماست ، برای امروز برنامه های شاد و مفرحی در نظر گرفته اید ، با سرخوشی در تاکسی می نشینید که راننده تاکسی از استهلاک و فرسودگی ماشینش صحبت می کند : احساس می کنید دیگر جوان نیستید. عجله دارید ، جلوی در شرکت به رهگذری تنه می زنید ، می گوید : " چشماتو باز کن ، مگه کوری ؟" فکر می کنید بهتر است یک وقت از چشم پزشکی بگیرید . مشغول کارید که همکارتان با آشفتگی به سراغتان می آید و می گوید : " اوضاع به قدری درهم و بر هم است که آدم دیوانه می شود .." هنوز ساعت 10 صبح نشده است که تصمیم می گیرید وصیت نامه تان را بنویسید

​Image: pixabay,cc

تلقین های پنهانی : پیشنهادات و نقطه نظراتی هستند که گوینده به صورت غیر علنی و غیر آشکار به مخاطب خود انتقال می دهد


​Image: pixabay,cc

مثلاً هنگامی که دوستتان می گوید : " حالم اصلاً خوب نیست ." به صورت ناخودآگاه به شما تلقین می کند که احساس خوبی نداشته باشید ، ممکن است گوینده از تأثیر کلماتش آگاه نباشد (یا باشد)  ، و ناخواسته حسی منفی را در شما القا کند . به هر حال شما باید به  اثر تلقین هایی که در عبارات دیگران نهفته است آگاه باشید ، و از اشخاصی که اثری بدی روی شما می گذارند ، دوری کنید . اگر دوری از این اشخاص ممکن نیست ، موضوع صحبت را عوض کنید و به خود تلقین مثبت بدهید ، در واقع سم او را با پادزهر خودتان خنثی کنید . هنگامی که  دوستتان می گوید : " اینجا آدم را دیوانه می کند " شما ابتدا با او همگام شوید ، تأییدش کنید و سپس به خود تلقین مثبت بدهید. " آره اینجا واقعاً دیوانه کننده است . ( همگامی ) منم یک مدت خیلی عصبی بودم ، بعد رفتم مرخصی، روحیه ام بهتر شد. ( خنثی سازی ) "


​Image: pixabay,cc
 
واژگان خوب به انسان مرهم می بخشند ،
واژگان بد انسان را از بین می برند
                     جان فلوریو

هر کلمه و عبارتی را می توان تلقین در نظر گرفت ، کلمات بر روی ناخودآگاه و ناهشیار ما اثر می گذراند و احساسات ما را تغییر می دهند ، برای همین مثبت اندیشان ما را به استفاده از کلمات و عبارات
تأکیدی
مثبت تشویق می کنند . کلماتی که بار مثبت دارند می توانند امید ، شور ، آرامش خاطر و شادی به ما ببخشند و واژگان منفی در ما حس هراس ، اضطراب ، پریشانی ، اندوه، خشم ، ناامیدی ، ناتوانی ، رنج
​ و​
ضعف را ایجاد می کنند
​بنابراین از قدرت واژگان و عبارات خود آگاه باشید ، و بدانید که کلمات شما می توانند بر روی احساسات مخاطب تأثیری قوی بگذارند ، تأثیر مثبت یا منفی ، شور و هیجان  یا ​اضطراب . آیا کلماتی که شما استفاده می کنید با تأثیری که  می خواهید بر روی مخاطب بگذارید هماهنگی دارند ؟ شاید قصد دارید که در مخاطب حس هیجان به وجود آورید ، اما او را مضطرب و نگران کرده اید ؟ درباره ی کلمات و اصطلاحاتی که هر روز استفاده می کنید بیشتر بیندیشید و آنها را مطابق با هدف مورد نظرتان به کار برید

معجزه ی ارتباط و ان. ال. پی : جری ریچاردسون
                                                                                                      M.T

​Image: pixabay,cc
__________________________________________

 چطور تلقینهانی  پنهانی بر ذهن ناهشیار ما اثر می گذارند ؟
​​
 

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com