This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Wednesday, April 30, 2014

شما یک نویسنده هستید


بسیار ساده است ! هر چه بیشتر بنویسید و هر چه نوشته ای که خلق می کنید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، فرصت های شما نیز بیشتر خواهد شد
​                                         پاتریک فورسایت                              ​
 
​___________________________________________________________

" من فکر می کنم ، پس هستم ." ، من می نویسم ، پس هستم. اهمیت خوب نوشتن در دنیای نوشتاری امروز بر کسی پوشیده نیست ؛ در عصر ارتباطات و اطلاعات ، ارتباطات نوشتاری حرف اول را می زنند ، ما در تارهای چسبناک رایانامه ها ، پیامک ها ، چت ها ، وبلاگها ، کتابها و نامه های اداری اسیر شده ایم ، تارهایی که هر روز بیشتر تنیده می شوند  و هیچ راه گریزی نیست ، اما اگر بتوانیم خوب بنویسم ، اثر خوبی روی دیگران می گذاریم ، آن وقت است که شانس به ما سلام می کند و دروازه های پیشرفت و ترقی به رویمان گشوده می شود. کتاب " مهارت نگارش گزارش و طرح " به قلم  " پاتریک فورسایت " آموزگار خوبی بری نگارش خوب، سریع ، نافذ ، دقیق و ماهرانه ی یک گزارش است

شاید همه نتوانند رمان نویس خوبی شوند ، اما بی شک همه می توانند نویسنده ی خوبی شوند ؛ اگر بیشتر بخوانند و بنویسند. برای نگارش خوب و تأثیر گذار به خلاقیت چندانی نیاز نداریم ، فقط کافی است اصول نگارشی را به دقت رعایت کنیم ، البته گاهی وقتها که زیر پا گذاشتن این قوانین به زیبایی و رسایی نوشته ی ما می افزاید ، نادیده گرفتن آنها اشکالی ندارد

مهمترین ویژگی یک متن خوب ، شفافیت است . وقتی که قلم را بر روی کاغذ می گذاریم ، به مسیر خطرناکی گام می نهیم ، یک جمله ی مبهم می تواند خواننده را به سوء تفاهم بیاندازد و ما را به دردسر. بنابراین قبل از نوشتن بهتر است درباره ی آن چه می خواهیم بر روی کاغذ بیاوریم ، به دقت بیندیشیم ، زیرا یک نوشته ی کوتاه اثری ماندگار است که برای همیشه ثبت می شود

جملات مبهم : به هر جا که نگاه می کنی ، جملات مبهم را می بینی : روی شیشه ی مغازه ها ، در آگهی های بازرگانی ، در فرم های استخدام ، حتی در فیش های بانکی . جملاتی که شما را به تردید می اندازند و فکر می کنید ، منظور دقیق نویسنده از این جمله چه بوده است . برای خوب نویسی باید از مبهم گویی دست برداریماین دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم

یک گزارش معمولاً برای اطلاع رسانی ، ارائه ی پیشنهاد ، ایجاد انگیزه ، توصیف وضعیت موجود ، آموزش ، تأثیر گذاری بر دیگران  و یا به دلایل دیگر نوشته می شود
گزارش خوب ، گزارشی است که هم در نگاه اول آسان و جالب به نظر آید و خواننده را به ادامه ی خواندن تشویق کند ، و هم در مطالعه ی عمیق متنی دقیق ، حاوی جزئیات و اطلاعات مفید باشد . گزارشی که برای خواننده نوشته شود و نه برای نویسنده . پاسخگوی نیازها و توقعات مخاطب باشد ، به گونه ای که به محض دیدن آن بگوید این دقیقاً برای من نوشته شده است . از دیگر ویژگی های یک گزارش خوب می توان به اختصار ، دقت ، سادگی ، زبان روان و امروزی ، نظم و پیوستگی مطالب و قالب بندی خوب اشاره کرد

" آن چه بدون تلاش نوشته شود،
بدون اشتیاق خوانده می شود ."
 
ساموئل جانسون

دفعه ی بعد که به اجبار قلم را برداشتید تا گزارشی بنویسید ، به خود بگویید که من یک نویسنده هستم  ، می توانم گزارشی خواندنی بنویسم ، زیرا  هر اثری که خوب نوشته شود ، شایستگی خواندن را دارد ،  اما " خوب نوشتن ، پدیده ای ناگهانی و اتفاقی نیست و به تلاش و ممارست نیاز دارد ، اگر اهداف مشخصی داشته باشید و بتوانید منظورتان را مختصر و مفید بیان کنید ، توصیف و سبکی مناسب ارائه نمایید، مردم به مطالعه ی مطلب شما علاقمند می شوند." . می خواهید راههای نوشتن یک گزارش سریع و جالب را یاد بگیرید؟ پس خواندن این کتاب را از دست ندهید


" من دوست ندارم بنویسم ، ولی عاشق این هستم که نوشته باشم."
مایکل کنین


کتاب : مهارت نگــــــــــارش  گزارش و طرح : پاتریک فورسایت
 مترجمان : علیرضا جواهری و مراد سنگرگیر، نشر عارف کامل

نافذ و با سلیقه بنویسید
واژه های مؤثر بکار ببرید
پیام خود را تفهیم نمایید
_____________________________________________________
                                  
​                                                      
امروز روز تولد " جف گوینز " یکی از بهترین وبلاگنویسان و نویسندگانی است که می شناسم ، و خالق کتاب" شما یک نویسنده هستید " است ، جف می گوید

نویسنده ها برای منتشر شدن نمی نویسند
آنها می نویسند ، چون عاشق نوشتن هستند
چون اگر آنها ننویسند
نمی دانند چه باید انجام دهند
تولدت مبارک ، از درس هایی که به من آموختی سپاسگزارم

                                               M.T

______________________________________________________________________


M.T

Tuesday, April 29, 2014

Tips For Fast Burning & Equation for healthy living ( Free eBook)


​________________________

Aerobics exercises at home


Aerobics exercises are basically the exercises that provided the required oxygen to the body that burns calories and helps your muscles to operate in your body. Your everyday activities provided you with all the benefits of aerobic exercises, that too without wearing any of those annoying sticky Lycra uniforms.

 Benefits of household aerobics exercises


Gardening an walking are cardiovascular activities that can provide you with needed level of regular exercises. At the same time you complete your household work all by yourself such as cutting your lawn, washing your dog, shopping and others. This is also an agreed fact by all Fitness experts that aerobics exercises can help you reduce your waistline as it focuses on abdominal area where all the belly fats accumulates normally.


Just imagine, around 15 minutes of walking twice everyday can do the trick for you, that too without any dieting. Apart from the fat stored around the waistline, it helps to reduces calories and overall health of an individual.

Furthermore, people who regularly perform theses household aerobics exercises also have reduced risks of suffering from cardiovascular diseases, depression , stroke, Alzheimer's disease diabetes and at times even cancer later in life.​Image: Wikipedia

Equation for healthy living


Hence, it is advisable to select any physical activity that you can perform regularly with interest, then select another one and gradually proceed with the task for staying healthy. This way there are fewer chances that you will quit and you will also be satisfied that you have completed so many jobs of your house.


Now if you are motivated enough to walk that extra miles for aerobics exercises, you can go for dancing, kickboxing , tai chi, swimming, gym or play tennis. The options available to you are just endless. The equation of healthy living can never be completed unless you indulge into it yourself.

Based on the above mentioned solutions, the equation can therefore be summed up as :


Aerobics + YOU = More Calories Burn = Increased Level of Fitness


___________________________________________________

Image: PixabayBurning Calories : Tips For Fast Burning


With the present day generation bent more on consuming junk rather than healthy food, most people are gaining weight and growing fat these days. Though, they want to reduce their fat but they don't know how to go about it.

The main thing is to search for a reason why it happened. The reason for this is that, the number of calories that are consumed is greater in number than what has been burnt by you. So the key lies in the fact of tuning this the other way round. That is , to increase the number of calories brunt than has been consumed.

Few tips that you can follow for this are

Build Muscle – The more the muscles, the more will be the calories that will be burnt. This is formula that perfectly defines the idea behind this tip. You can indulge yourself in many exercises in order to build your muscle mass, but weight lifting is undoubtedly the best of all exercises to burn calories.

Eat less, but frequently - Most people generally take three meals everyday. But according to nutrition experts, consuming around five healthy meals everyday is a lot more effective to burn calories, This is because , every time your eat, your digestive system will burn food and in the process calories will also be burn. This is an easy and great tip that can prove to be very effective to lose those extra calories.

Cardio workout – Intense carido exercises help you to burn more calories throughout the day than what you will brunt at the time of exercising only.

No need for dieting – Diet is of no use when you are trying to burn calories. The supplement and diet industry is basically gaining from the hopes and fears of overweight people.  The truth is that these alternatives may help you to reduce your water weight or muscle weight but once you stop taking them you will gain what you have lost once again. In fact, this gain is at times more than what you were before that treatment.

Consume foods that help you to burn fat- Last but not least, foods that are rich in protein ) important for building muscles) , vitamin C and fiber are very helpful in reducing the amount of fat contained in your body. Try to avoid taking foods that contribute to fat like pastries, cookies, ice cream and many others.

 These are few tips, which if sincerely followed can greatly help you to burn calories faster. This will surely give you the perfect shape you have always been craving for. Not to forget, the attention and confidence that will soon become a part of your impressive personality._____________________________________________________

​      

               Download and Read More ( Part 4)​

This Product Is Brought To You By
WINGS OF SUCCESS
                                                


M.T

Saturday, April 26, 2014

چگونه به یک نقطه نظر جالب برسیم ؟

​__________________________________________
آیا نقطه نظر من برای دیگران جالب است ؟

شما از چه شیوه ای برای تصمیم گیری استفاده می کنید؟ قبل از بیان خواسته هدفی را برای خود در نظر می گیرید و با پیش بینی واکنش احتمالی مخاطب مطلب را طوری می گویید که به مذاقش خوش بیاید و قند در دلش آب شود ، یا نه با خود می گویید : هر چه باداباد ! من حرفم را می زنم و نقطه نظرم را می گویم و نتیجه را به خدا واگذار می کنم؟

می گویند بنجامین فرانکلین هنگام تصمیم گیری های دشوار روش خردمندانه ای را به کار می برد ؛ او برگه ی سفیدی را بر می داشت ، خطی در وسط آن ترسیم می کرد ، در یک سمت کاغذ جنبه های مثبت تصمیم و در سمت دیگر جنبه های منفی را می نوشت ، اگر نکات منفی بر مثبت می چربید ، او بی خیال آن تصمیم می شد  و آن پیشنهاد به ظاهر عالی را کنار می گذاشت

این شیوه ی ساده یکی از بهترین و مؤثرترین تکنیک های تصمیم گیری است ، زیرا شما خود را به جای مخاطب می گذارید و بدون هیچ گونه تعصب و پیش داوری فواید و مضرات نقطه نظرتان را در نظر می گیرید ، چرا که می دانید مردم هر کاری را نه به خاطر شما ، بلکه به دلایلی که برایشان مهم است ، انجام می دهند و اگر با دلایل آنها آشنا باشید ، یعنی مثل آنها بیندیشید ، احتمال موفقیت و به دست آوردن پاسخ " بله " را افزایش می دهید

بنابراین برای متقاعد کردن دیگران به انجام کاری ، از قبل تعیین می کنیم چه نتیجه ای ما را راضی می کند ، سپس به طرف مقابل فکر می کنیم ، از دید او به پیشنهاد می نگریم ، طرح ما چه فواید و مضراتی برای او دارد ؟ اگر مثبت ها بیشتر بود که چه عالی ! احتمالاً طرح با استقبال مواجه خواهد شد
اگر منفی ها بیشتر بود ، ما با مسئله ای جدی روبرو می شویم ، یا باید از خواسته مان صرف نظر کنیم ، یا توقع مان را پایین بیاوریم  و از خودمان بیشتر مایه بگذاریم تا نکات مثبت پررنگ تر از نکات منفی به نظر آیند  و پیشنهاد ما در چشم مخاطب جالب تر و دلپذیرتر شود

پس از پشت سر گذاشتن این مراحل مقدماتی اکنون نوبت ارائه ی خواسته است . ما یک طرح عالی داریم ، طرحی که از دیدگاه مخاطب جالب است ، اما چگونه مطلبمان را بیان کنیم که او آن را بپذیرد و " نه " نگوید ؟ مدل تصمیم گیری مخاطبمان چیست ؟ او مثل ما تصمیم می گیرد ؟ اگر بدانیم او چگونه تصمیم می گیرد می توانیم نقطه نظر جالبمان را به شکلی مقاومت ناپذیر ابراز کنیم . شناسایی شیوه های تصمیم گیری اشخاص موضوع پست هفته ی آینده ی ماست

کتاب معجزه ی ارتباط و ان. ال. پی : جری ریچاردسون
                                                                              M.T

--

M.T

Friday, April 25, 2014

The Aroma of Haft-Seen-6 ( MY Dad is unique but he... )


​_______________________________________________________________

I'm Back

The aroma of rain swirls between her memories. Parmis is arranging her journey notes. Last week she returned from Iran with her family, and now she's going to write a report about her trip for presenting in the class.

__________________________________________________________________


Hello Uncle Nowruz

On a warm March morning , our family traveled to Iran by a ship. Tina's dad  was owner that luxury yacht.


________________________________________________________________


Tuesday ( Chaharshanbe Suri)

We arrived in Tehran on Tuesday morning, and in the evening we went into the street , and took part in the competition of jumping over large bonfire. We were dancing near the fire, singing between the noise of  firecrackers , and eating the " Problem-solving  nuts" cheerfully.

Dancing of flames were pretty and startling . It was an unforgettable night for us. Chaharshanbe Suri  finished , and the light ( the good) overcame the darkness ( the bad) , now I can sleep peacefully.______________________________________________________________________________

Wednesday

We got up early this morning, had a delicious breakfast, and then we went shopping. During the Nowruz holiday, we will have many guests, and it is quite obvious that we'll need some fresh fruits , cookies and nuts for reception .The stores were so busy , and the people were friendly. The air smelled like apple, like grass, like Nowruz.

____________________________________________________________________


Thursday

" Many Nexus smartphones and tablets were flying in the blue sky, and I could touch , and picked up each of them. It's cool. I'm very happy." I woke up , and smiled : " Today  I can buy a new tablet, because the clouds are going to rain, but not a real rain, rather the rain of money. "
The grandma was putting seven different items on the Haft-Seen table . Haft-Seen means sevens' S. She Placed : Seeb ( Apple ) , Seer ( Garlic) , Somagh ( Sumac) , Senjed ( Jujube Fruit ) , Sonbol ( Hyacinth) , Sabzeh ( Wheat Sprouts) , and Sekeh ( Coins) on the Haft-Seen table , these things start with the letter " S" in Persian.

Each of these items has a symbolic meaning , for example apple is the symbol of beauty , and coins are the symbol of wealth.She also placed other things on it : Qur'an , candles , gold fish in a bowl, rose water , and a mirror, then she said with surprise : " oh, we don't have colored egg. Who colors the eggs?"
"me" all the children answered together.
We went into the kitchen , and picked up some eggs, but we couldn't color them, they were  breaking in our hands during painting , and we just laughing. Then grandma brought a basket full of the boiled eggs for us.

Finally we got succeed , and a basket of the colored eggs were put on our Haft-Seen table, but viewing  a messy room, a colored rug, dirty clothes and a few colored faces is  unpleasant for every mom. The air smells like egg, like laugh, like Nowruz.

In the evening we wore our new clothes, and gathering around the Haft-Seen table. That looked prettier and bigger than other years ; the faces were smiling, the eyes staring at TV, and hearts full of the good wish. Armis , Mino and I had a coin in our hands, we believed having a coin at the beginning of New Year will bring us the wealth and blessing. The Aroma of Gun : Nowruz came.

We hugged , and kissed each other , and told " Eyde Shoma Mobarak" ( Happy New Year ), everyone wished that  Nowruz brings the blessings of happiness, health , love and wealth . We expected for .... and Mino was more than others eager.


Wow ! Finally the best moment of Nowruz for our children came. The aroma of new bills swirled around us. Thank God!  We got plenty. My mom gave me a Samsung Galaxy Tab 3 Kids, it's pretty, but it's designed for children. Tina Smirked , and  I got a little sad , but I thought : " I have a lot of money, so I can buy 2 Nexus  tablets  one for myself and  another one for Armis, and maybe l give this childlike tab to Martin or Mino .", next I gave a small gift to my grandma. I had written a poem in Persian  for her , I read it :Maman Bozorgeh khobam      Ghadre to ro midonam
   To pako mehrabonee            Tu ghalbe man mimonee
To Sabzee mesle sabzeh                Goleh namake bamazeh
Negat mese ye ayneh                  Zolal o Saf bee lineh
Sedat cheh del neshineh             Be Ghalbe man mishineh
Dastayeh narmet baram             Pakon ashkeh modam
Samano o senjed , Serkeh          Bekhand beshi por Sekeh
Sonbol o seeb o mahee              Ghorbonet beram Ellahee
Doset daram ye donya               Ino goftam be Khoda
Bia ra berim ro Shenha             Hich vaght nazaram Tanha "

All family laughed at me, and a tear shined into grandma's eye , she embraced me , and kissed my forehead.After dinner I invited my family to watch Uncle Larry on TV , and said :" He's going to sing a pretty song on the stage. "  My mom looked at me , smiling . No one believed my word , even Martin. He told me : " It's April fool's day , isn't it ? " . I turned on TV set angrily.

_________________________________________________And now, Ladies and Gentlemen , here's Larry Page.

There are a lot of people in the audience , Larry takes some deep breaths , enters and smiles. The people cheer him, and the interview begins.He talks about the NSA, the future of transportation, curing disease, and why companies fail,
 " The main thing that caused companies to fail in my view, is that they missed the future." he says. Larry also likes the self-driving cars , " the leading cause of death for people under 34 is car accidents in my view , the automated cars would fix this." he says.
The time goes very fast, Larry wipes off the small beads of perspiration on his forehead, he's going to sing his pretty song in the end of the interview, many thoughts swirl in his mind:" Are my clothes suitable for singing? maybe I should wear a colorful T-shirt?!" , he looks at the audience : Sergey and his band sitting , and look quite relaxed : " Cool it! " , they give Larry heart.The interview goes very well, Larry keeps his eye contact with his band and the audience,  he continues : " The more I learn, the more I realize , I have so much to learn." , then pauses and takes a deep breath, thinks : " Now it's great time to sing.", his face glows, his eyes glisten, and finally says : " If you give me a few minutes, I want to --- suddenly the lights turn on, Charlie interrupts him , and tells , smiling : " Thanks Larry, our time is finished."
The viewers start clapping , Larry is standing on the bright stage alone , wide-eyed, Sergey approaches him , laughing . His band leave the show , smiling. He's in shock.  "
  ____________________________________

I turned off the television set angrily, all family laughed at me for more that half one hour, Kiarash said : "You probably dreamed . Eat lesser at nights until  you sleep in comfort ."  I'm angry with Uncle Larry, he was just kidding me.
___________________________________________________________________________

FridayMissed plans

This morning , I was counting my money, and had a plan for shopping one or two Nexus tablets. My mom entered the room with a piggy bank in her hands. She put piggy bank in my desk , and talked about investing.

 Now I'm an investor, and going to save all my Nowruz's gifts in my small bank. whenever  it will be filled , I'll invest it in a company, next I can buy everything with its profit . My money remains forever , and I'll earn what I want , this was a good deal. I accepted it. Poor Children

The children were very happy for Nowruz' gifts. They wanted to go shopping, but its happiness didn't last for a long time, and all children except Armis and I missed their money.

Mino was serious to buy a website with 100,000 pages, and she didn't have enough money. She told us that real friends help each other ;
Armis wants to be an actress someday. Before Nowruz holiday, she had ordered a pretty dress , so she needed her money .And about me,  now I'm an investor , I know the value of each one cent , so I can't waste them, but as Mino is the best friend of mine, I gave her only $ 100 ,
 and about other children ; there was no escape , Mino was too strong, so she gathered all Nowruz's gifts. Mino bought a good site, it doesn't have 100,000 pages, but its pages are plenty, and it is in first page of Google.


_____________________________________________________________________________


Saturday and Sunday

We toured the whole Tehran by bus , and saw a lot of interesting places . We learned a lot about Iranian culture at National Museum of Iran ,Aunt Sami told that she never forgets first visiting of Milad Tower,Tina took many photos of Mellat Park, Uncle Mahdi answered Martin's interesting questions about  Golestan Palace,In Jamshidieh Park my mom told a funny memory for us, we laughed a lot , the grandma prayed in Imamzadeh Saleh for all people,

 We ate a lot of delicious Iranian food like  Chelow Kabab, and drank tea in Farhangsara Eshragh, Aunt Lili said : " here was our childhood park . It had two play grounds for the children, we climbed on a Big Stone Telephone, fighting for swing, we have remembered the taste of its delicious ice creams yet." 
 
_______________________________________________________________________


Monday

Gloria is standing at the window, and watching raindrops, a tear drops on her cheek, Sergey says , sadly :" did your father die?"
Gloria: " Not yet."
Sergey:" Another heart attack ?"Gloria: " No, since my father has worn Google Glass, he  looks more like 16 , his cholesterol is in the normal range, and also his blood pressure ."
Sergey gets confused , and asks :" then why are you sad ?"Gloria:" Last night, I was studying about Google Glass in the public library that my father called me, the police caught him ."Sergey, wide-eyed :" why?"Gloria :" For Google Glass. Since he has worn Google Glass , he has found a lot of youth friends . His  best friend is JT, he has only 16. They both go to beach, pools, parks and parties everyday, and he asks my father for recording video of young girls with Glass, and spreading on internet . I'm very sad and embarrassed, Sergey. "Sergey gets exploded : " What? It's illegal ! Glory, you know that Google has put massive investment in Glass project, and everyday some blogs and magazines write negative reviews about it, and now your father proved their ideas. I lose heart, I can't stand it."Gloria :" Sorry, Sergey. My dad broke my heart, he proved me that he is like a little boy, I can't also stand it, but you shouldn't be worried about negative opinions, when smartphones came to market , everyone said this things about them, too. People always fear new technology. Each invention has two obverse : The light ( the good ) and the darkness ( the bad) . We determine how to use them. You can cut a fruit  with a knife ,or kill someone, the stuff is the same , but your different choices makes different results. "

Sergey:" I agree, but Tell your father that be careful ! If he repeats this behavior in the future, we will get the Glass of him. "

Gloria: "All right. Last night I said this to him. I think he regretted. "

​Sergey thinks : " Gloria is really lovely and intelligent. " , but Larry Smirked him.
________________________________________________________________________________________


​​ 


I was watching a good movie with other children while checking my Gmail , Uncle Sergey came online,


He was laughing :" Are you watching Ted Show a few days ago? "
" Yes, but I got angry with Uncle Larry, he didn't sing ."
" Yes,the time of show ended , and he couldn't sing. Eric and I  have laughed at Larry since Thursday. he practiced a lot , but Charlie said to him : " Our time finished. " "
" Oh, Poor Uncle Larry ! I thought that he was kidding me. "
" No, he's depressed. "
" Oh, I see, but it's funny ."
" yeah."
Uncle Sergey and I laughed ​
​at Uncle Larry for more than one hour. After chatting I put my clothes into the suitcase. I'm going to travel tomorrow.

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com