This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Wednesday, June 14, 2017

دیشب سحر، پیشانی عدل و عدالت را شکستند


مسجد کوفه مگر مســـجدالاقصایی تو
که از محراب تو تا عرش سفر کرد علی؟
اینک که در سوگ از دست‌دادن مولای متقیان، امیرمؤمنان نشسته‌ایم، چه نیکوست از باغ‌نامه‌ی سی‌ و یکم نهج‌البلاغه گلهایی ماندگار بچینیم.


فرازهایی از نامه ۳۱ نهج‌البلاغه 
                     از پدری سالخورده به فرزندی آرزومند دست‌نایافتنی‌ها
 
 
دودمان خویش را بزرگ دار که آنان بال پرواز، دژ پناه و دست کامبخش تو هستند.
 دودمان خویش را بزرگ دار که آنان بال پرواز، دژ پناه و دست کامبخش تو هستند.
 دودمان خویش را بزرگ دار که آنان بال پرواز، دژ پناه و دست کامبخش تو هستند.
 
اکنون که به آستان قدس ربوبی ره یافتی و «نمی» از «یم» لطف او را دریافتی، پس با کرانه‌ی دیگری از بیکران دریای رحمت او آشنا باش. خداوند با اجازه درخواست از وجودش کلید گنج‌هایش را در دست تو قرار داده که هرگاه خواستی، با آن درهای نعمت وی را بگشایی و باران رحمتش را طلب کنی.
پس هرگز مباد که «تأخیر پاسخ» دلسردت کند که آن، از «نقص نیت» توست نه از قصور بخشش او. و ای بسا که این تأخیر موجب پاداش بزرگتر خواهنده و عطای بیشتر او گردد.
و چه بسیار که از او چیزی خواهی ولی ترا ندهد، چون بهتر از آن را ـدراین سرا یا دیگر سراـ به تو داده است و یا خواهد داد. و چه بسا چیزی از او طلب کنی که اگر بدان رسی دینت تباه گردد.
پس زیبنده نیست که تنها برای نیست‌شونده‌ها، دست‌ نیاز برآری بلکه سزاوار آنکه از خدای عزیز «خیر ماندگار» و بی‌رنج خواهی که نه مال برای تو ماند و نه تو برای آن.

*******
به پیشباز فرصت‌ها شتاب کن! پیش از آنکه از دست‌شدن آنها غمناکت سازد. 
چنین نیست که هر «جوینده‌ای» «یابنده» باشد، و هرچه ناپدید شد دوباره پدید آید.
 
********

چه بسا بیگانه که از «تبار» نزدیکتر است و خویشاوندی که بیگانه‌تر از هر بیگانه‌ای است.
 غریب کسی است که از دوست محروم باشد.
 آنکه از مرز حق درگذرد، راه خویش دشوار سازد. آنکه اندازه نگه دارد پایدارتر است.
 محکمتر دستاویزی که بدان چنگ می‌زنی دستاویز الهی است.
 کسی که تو را در غرقاب بلا ببیند و دستی برنیارد، دشمن تو است.
 گاه، نومیدی و محرومیت: برخورداری و نعمت است، همانطور که طبیعتِ «آز» هلاکت است.
چنین نیست که هر عیبی هویدا گردد و استفاده از هر فرصتی بهنجار باشد. ای بسا «بینا» که به خطا رود و «نابینا» به مقصد رسد.
*******
از مضحکه‌گویی بپرهیز، گرچه نقل قول دیگران باشد.

 *******


خداوند با اجازه درخواست از وجودش کلید گنج‌هایش را در دست تو قرار داده که هرگاه خواستی، با آن درهای نعمت وی را بگشایی و باران رحمتش را طلب کنی.
خداوند با اجازه درخواست از وجودش کلید گنج‌هایش را در دست تو قرار داده که هرگاه خواستی، با آن درهای نعمت وی را بگشایی و باران رحمتش را طلب کنی.
خداوند با اجازه درخواست از وجودش کلید گنج‌هایش را در دست تو قرار داده که هرگاه خواستی، با آن درهای نعمت وی را بگشایی و باران رحمتش را طلب کنی.0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com