This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, January 18, 2016

کاری را که می توانید انجام دهید
در سال 1875 مخترعی جوان، اختراعش را به بازرگان سرمایه دار آمریکایی ج.پ. مورگان نشان داد، و برای پرداخت حق ثبت اختراعش از او کمک مالی خواست. مرد بازرگان در جواب، نامه ای به مخترع نوشت و اظهار داشت :« آقا، پس از بررسی دقیق اختراع شما، ما به این نتیجه رسیدیم که هر چند این پدیده ای نوظهور است استفاده ی تجاری ندارد.»
 
ولی آن اظهارات چنان قوی نبود که او را از بزرگ فکر کردن باز دارد، در ظرف یک سال، او موفق به ثبت اختراعش شد. سپس با امیدی تازه و برای حق انحصاری اختراعش به سراغ وسترن یونیون، بزرگ ترین کمپانی ارتباطات در آمریکا رفت و پیشنهادی یکصد هزار دلاری کرد. رئیس وسترن یونیون، ویلیام آرتن، آن پیشنهاد را رد کرد و یکی از کوته بینانه ترین پرسش های تاریخ تجارت را مطرح کرد:« این کمپانی چه استفاه ای می تواند از یک اسباب بازی الکتریکی ببرد؟»

آیا می دانید این روزها آن اسباب بازی الکتریکی به چه نام خوانده می شود؟

تلفن!! بله تلفن، و گمان می کنم نیازی نیست که بگوییم آن مرد که بود!               موفقیت
                            یک دستاورد یا یک لحظه نیست،
               موفقیت
                        تنها انجام آن چیزی است که می توانید انجامش دهید.هیچ گاه، هیچ وقت ، هرگز تسلیم نشوید: ری آریا

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com