This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, September 12, 2015

روند 5 مرحله ای شفای فردی و اجتماعیدر چند هفته ی اخیر از دگرگونی جهان اطراف مان سخن گفتیم و تأکید کردیم که دگرگونی جهان از دگرگونی انسان جدا نیست؛ یعنی تا ما تغییر نکنیم محال است که دنیا عوض شود؛ یادداشت امروز به مراحل دگرگون سازی فردی-اجتماعی می پردازد.روند 5 مرحله ای شفای فردی و اجتماعی به قرار زیر است:


1- تأیید درمان بخشی هستی : باور کنیم که تغییر و شفا در دست هستی است و مدام تکرار کنیم که هستی مرا دگرگون می کند و با دگرگونی من جهانم نیز دگرگون شده، شفا می یابد.

2- کشف روابط : دنیا آیینه ی ماست دردش انعکاس درد ما و آرامش آن بازتاب آرامش ماست؛ بنابراین کمی کنجکاوی خطری ندارد که هیچ ، کاملاً ضروری است؛ از بی تفاوتی دست برداریم با دنبال کردن اخبار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و محیطی به تجزیه و تحلیل عواطف مان بپردازیم؛ راستی مسائل دنیای اطراف بازتاب دهنده ی چه ترس ، رنج ، باور و الگویی از زندگی شخصی ماست؟ شاید در ابتدا هیچ ارتباط واضحی نبینیم؛ اما با راهنمایی دانای درون کشف روابط امکان پذیر است.

3- نورانی شدن   : از روشنایی بخواهیم در قلب و ذهن مان جاری شده، به جنگ تاریکی ها برود؛ هیولاها از اتاق پرنور می گریزند، نادانی ها ، ترس ها و اندیشه های محدودکننده با این شیوه از مخفی گاه بیرون آمده، خود را نشان خواهند داد.

یادمان باشد در این مرحله ضروری است همواره برای دریافت هشدارها آماده باشیم، مقاومت را کنار بگذاریم و مثل یک گیرنده ی قوی راهنمایی های هستی را که می تواند به وسیله ی مشاور، دوست، روانکاو، یک کتاب و مانند این ها بیان شود، دریافت کنیم.
 

4-تجسم:
دنیا را همان طور که دوستش داریم مجسم کنیم.


5- حرکت :
اکنون وقت عمل است، هر یک از ما برای شفای خود و دنیا وظیفه ی خاصی داریم، پس با پرسش از راهنمای درون و اطمینان به درستی پاسخش، در مسیر تعیین شده پیش می رویم.


زندگی در روشنایی: شاکتی گاوین
                                                        M.T☺

M.T☺

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com