This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, September 14, 2015

کسب و کار کوچک نیز می تواند خوش حال کننده باشد!هنری فورد هر غروب جمعه از یک گل فروشی برای همسرش گل می خرید. یک بار از گل فروش پیر پرسید: « آقا، مغازه ی خوبی دارید چرا شعبه ای باز نمی کنید؟»

گل فروش:« آقا، بعدش چی؟»
هنری فورد:« پس از آن چندین شعبه در دیترویت خواهید داشت.»
         --- :« آقا، بعدش چی؟»
         --- :« سپس در سراسر ایالات متحده .»
         --- :« آقا، بعدش چی؟»
 هنری فورد با عصبانیت :« لعنتی، پس از آن راحت و خوش حال خواهی بود.»
گل فروش :« این چیزی است که الآن هستم.»

هنری فورد با شرمندگی از آن جا رفت.

         
                    از کتاب « همیشه یک برنده باشید» اثر « پرمودا باترا، ویجی باترا »       M.T☺

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com