This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Friday, March 28, 2014

بهترین راه رسیدن به درک همدلانه : گوش دادن پویا


image by: IM Free
عدّه ای می گویند که دوستان صرفاً هماهنگ با ما زندگی نمی کنند، بلکه با ما همنوا هستند
                  هنری دیوید تروری آ

اگر چه افراد متفاوت از شیوه های ادراکی متفاوتی برای درک تجارب و حقایق زندگی استفاده می کنند ، اما خوب گوش دادن به مخاطب شاه کلید برقراری ارتباطی مؤثر و واقعی است . هنگامی مخاطبتان را واقعاً درک کرده اید که بدانید او دقیقاً از گفته هایش چه منظوری دارد ، بتوانید احساسات عمیق قلبی او را حس کنید و با او همدل و همراه شوید. در حقیقت گوش دادن پویا به معنای دیدن ، شنیدن و احساس کردن مخاطب است

کارل راجرز ابداع گر " گوش دادن پویا" اعتقاد داشت : " تا مادامی که نقطه نظر و احساس گوینده را به درستی متوجه نشده اید ، لب به سخن نگشایید و نظرتان را بیان نکنید. "

 

بهترین روشِ گوش دادن پویا : بازگویی سخنان گوینده است . در مثال زیر گوش دادن پویای شما را با یک دوست شرح داده ایم

دوست : من عاشق سفر به دور دنیا ، دیدن ناشناخته ها و هیجان هستم. دلم می خواهد در تعطیلات تابستان به اروپا و آمریکا سفر کنم ، البته نمی دانم هزینه اش چقدر می شود ، از طرفی زبان انگلیسی ام در حد عالی نیست ، بنابراین فکر می کنم بهتر است در یک کلاس زبان نام نویسی کنم ، اما می دانی که مؤسسات زیادی وجود دارند و نمی دانم کدامیکی بهتر است ، همه می گویند یادگیری دو نفره بهتر است ، تو چی ؟ دوست نداری زبان انگلیسی یاد بگیری و به خارج مسافرت کنی ؟

شما : خب ، دوست من ! بگذار ببینم منظورت را درست متوجه شدم یا نه ؟ تو می خواهی در تعطیلات تابستان به خارج مسافرت کنی ، برای همین باید در یک کلاس زبان ثبت نام کنی ، از هزینه ها هم هیچ اطلاعی نداری . ضمناً فکر می کنی بهتر است با یک دوست به کلاس بروی، چون می توانید با هم مکالمه تمرین کنید و می خواهی بدانی آیا من مایلم با تو به کلاس بیایم و به خارج سفر کنم یا نه ؟


هنگامی که برداشتتان را از گفته های گوینده برایش بازگو می کنید ، به او می گویید که آیا منظورش را درست درک کرده اید یا نه ؟ آیا مطلبی را جا انداخته اید، یا اشتباه متوجه شده اید ؟ و گوینده امکان اصلاح اشتباهات شما را دارد

بازگو کردن سخنان مخاطب ( گوش دادن پویا ) راهی برای رسیدن به درک همدلانه و برقراری تفاهم است


کتاب : معجزه ی ارتباط و ان. ال. پی : جری ریچاردسون
M.T

 
من خواهان دوستی با وفا و گرم هستم ، تا لحظات دشوارم را آسان کند؛ کسی که چاپلوس نباشد ، دوستی که برای قدرت زانو نزند ، دوستی که وقتی اشتباه می کنم هدایتم کند ، روح و روانم را درک کند ، دوستی من برایش مهم باشد ، همان طور که دوستی او برای من مهم است
جان کوئینسی آدامز

شاهراه بزرگ آسیا

داریوش شاهراه بزرگ کوروش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به غرب چین می رفت این جاده بعدها جاده ی ابریشم نام گرفتM.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com