This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, June 21, 2014

چگونه به خواسته های خود برسیم ؟ ( تمرین های پیشنهادی


​___________________________________________________________​خلاصه ی فصل سوم
​در بخش سوم کتاب " معجزه ی ارتباط و ان . ال. پی" درباره ی هنر متقاعد کردن بحث کردیم و گفتیم ، " خواستن ، توانستن است ." ، شما می توانید هر چه بخواهید را به دست آوردید به شرط آن که بدانید به واقع چه می خواهید . پس گام نخست : آگاهی است. انتظارتان را از رابطه با دیگران مشخص کنید ، چه نتیجه ای شما را راضی می کند؟ کمی درباره ی آن بیندیشید
هنگامی که خواست قلبیتان مشخص شد ، نوبت طرح پیشنهاد است
 
رنگ پریده و با گام هایی متزلزل قدم برمی دارید ، واژه ی " نه " در جلوی چشمانتان رژه می رود ، فریاد " متأسفم ، نمی شود " در گوشتان می پیچد ، پاهایتان می خواهند بگریزند ، در دل می گویید:" شاید نه بگوید ، نه نمی توانم جواب " نه" را بپذیرم ، به دردسرش نمی ارزد ، بهتر است از خیرش بگذرم ، شاید بعدها فرصت بهتری به دست بیاورم . "

 پرچم سفید را بالا می برید و به " نه" که پیروزمندانه در وسط میدان ایستاده است می گویید :"تسلیمم" و می ایستید؛ پوزخندِ " نه" چون تیری قلبتان را می شکافد ، اما شهامت ادامه ی مبارزه ، نای پیش رفتن را ندارید ، پس می ایستید
آه! این قدر ترسو نباش ، نگذار شهامت از وجودت رخت بربندد، فرار هیچ مشکلی را حل نمی کند . تازه از کجا مطمئنی که جواب " نه" می شنوی ؟ شاید جواب " آری " باشد

بعلاوه ، پاسخ " نه" شکست نیست ، بلکه یک پله بالا رفتن و به موفقیت نزدیکتر شدن است . شکست ، یعنی باز ایستادن و مرداب شدن . شکست یعنی توقف ، رازی که جویبار خوب می داند


بیا کمی منطقی موضوع را بررسی کنیم ، خودت را به جای مخاطب بگذار . از دید او به پیشنهاد نگاه کن ، نقطه نظرت چه مزایایی برای او دارد ؟ چه قدر جالب و اغواگر است ؟ اگر به اندازه ی کافی برای او جذاب و پرسود است ، چرا نپذیرد ؟ و اگر فکر می کنی طرحت آش دهان سوزی نیست و به دردش نمی خورد ، یا کنارش بگذار و یا چاشنی جذابیت را به آن بیفزا

شناسایی استراتژی تصمیم گیری
خب ، تو نقطه نظر جالبی داری ، پس به مرحله ی بعد یعنی شناسایی استراتژی تصمیم گیری می رسیم . هر شخص سبک تصمیم گیری خاصی دارد ، سبک تصمیم گیری : فرایندی است که شخص برای اخذ تصمیم از آن استفاده می کند و اغلب الگویی تکرار شونده است. بنابراین می توانی با توجه به تصمیم گیری های قبلی او شیوه ی تصمیم گیریش را شناسایی کنی و پیشنهادت را مطابق آن شیوه ارائه دهی
هنگام گفت و گو ، بالی برای پرواز او باش ، با او همگام و همراه شو.حواست به واژگان و جملاتی که به کار می بری باشد ، از قدرت و اعجاز کلمات غافل نشود . پیامت را با کلمات خوشایند تقویت کن


با تداعی خاطرات گذشته ، واکنش های مثبت او را تقویت کن .
به جای سؤال و دستورهای عادی و مستقیم که مقاومت به وجود می آورند ، پیشنهادهای تلویحی را در لابه لای کلامت بگنجان ، تا مانع بروز مقاومت در ناخودآگاه مخاطب شوی و سریعتر به هدفت یعنی مجاب کردن او برسی

به جای آن که متکلم وحده باشی و یک ریز سخن بگویی ، مستمع خوبی باش . کنترل گفتمان را به دست بگیر. سخنان دیگران را بشنو ، با بازگویی سخنان گوینده و موافقت با نقطه نظراتش او را به ادامه ی سخنرانی تشویق کن و موتورش را روشن نگه دار

پرسش و حالات چهره ، ابزار تو برای مدیریت گفت و گوست . هر جای سخن که مبهم است ، بپرس تا مطلب روشن شود ، و جایی که بحث به بیراهه می رود با سؤالی خردمندانه ، فرمان گفتار را به مسیر دلخواهت بچرخان

و با سکوت و مخالفت با نظر گوینده ، شوق سخنرانی را در او بکُش ، تا ماشین کلمات متوقف شوند
در یک کلام تمام شرایط را برای قبولاندن پیشنهادت مهیا ساز


___________________________تمرین های پیشنهادی

خواهش های خود را با دیگران
در میان بگذارید و شنیدن هر مخالفت را یک امتیاز مثبت در نظر بگیرید

از خانواده و دوستانتان شروع کنید ، شیوه های تصمیم گیریشان را بشناسید و هنگام مجاب کردن آنها ، سبک خودشان را به کار برید . پس از مهارت ، به شناسایی سبک تصمیم گیری همکارانتان بپردازید

به پیشنهادی تلویحی دیگران دقیقتر شوید، به این ترتیب دوستان حقیقی تان را می شناسید

بررسی ها نشان داده اند که رابطه ی مستقیمی بین " واژگان " و " موفقیت " وجود دارد . فهرستی تهیه کنید ،از کلمات و عباراتی که حس عالی و خوشایند در شما بر می انگیزند .
واژگانی که مایلید دیگران در برخورد با شما به کار برند ، همانند : " امیدوارم روز خوبی داشته باشی . " ، موفق باشی " ، " راحت باش ." ، " از این هم بیشتر یاد بگیر ." ، آن قدر این جملات را در گفتار روزانه ی خود تکرار کنید، تا به آنها خو بگیرید، پس از مدتی از تأثیر معجزه آسای این عبارات در رفتار خود و اطرافیانتان شگفت زده می شوید

​معجزه ی ارتباط و ان. ال.پی : جری ریچاردسون
M.T

​​

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com