This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, September 28, 2013

برنامه نویس باشید
در پست قبل تمرکز عامل را بررسی کردیم و گفتیم انرژی مثبت حلقه نفوذ را افزایش می دهد. در نقطه ی مقابل تمرکز عامل ، تمرکز واکنشی قرار دارد، که مربوط به انسان های واکنشی است. مادامی که بیشتر وقت خود را برای تمرکز بر روی نگرانی هایتان  و پرداختن به اموری که در حوزه ی اختیار شما نیست مثل کنجکاوی در امور دیگران و سعی برای اصلاح دیگران نمایید، حلقه ی نگرانی هایتان روز به روز گسترده تر و حلقه ی نفوذ تان کوچک و کوچکتر می شود

 

با نگاهی به حلقه ی نفوذ و نگرانی افراد عامل و غیر عامل این نکته را در می یابیم که با وجود اینکه بیشتر انسان ها نگرانی های مشابهی دارند، اما حلقه ی نگرانی افراد عامل ، حداقل به اندازه ی حلقه ی نفوذشان است و آنها با پذیرش مسئولیت به تدریج حلقه ی نفوذ خود را افزایش می دهند


 

بیایید نگاهی گذرا به سه عادت موثر مهم بیاندازیم و برای تعریف آنها از اصطلاحات کامپیوتری که بیشتر با آنها آشنایی داریم استفاده کنیم

 

عادت اول: عامل بودن                                                                            برنامه نویس باشید

عادت دوم: ذهناً از پایان آغاز کردن                                                برنامه ی خود را بنویسید

عادت سوم: امور مهم را در اولویت قرار دادن                 برنامه ی نوشته شده را اجرا کنید


 

فردا به بررسی عادت دوم یعنی ذهناً از پایان آغاز کردن می پردازیم. قبل از خواندن پست فردا درباره ی این پرسش ها کمی بیندیشید

شما مدیر هستید یا رهبر؟ امور را درست اجرا می کنید یا امور درست را اجرا می کنید؟                                به امید تمر کز عامل و رهایی از تمر کز واکنش

    M.T


--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com