This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, September 7, 2013

عادت چیست ؟ و عادت مطلوب چگونه شکل می گیرد؟

سلام ، امروز نگاهی کوتاه به هفت عادت مؤثر داریم

ابتدا باید بدانیم که عادت به چه معناست؟  اصل درونی شده درون ، عادت نامیده می شود. به عبارت دیگر هرگاه از اصلی آگاهی داشته باشیم، مشتاق به انجام آن باشیم و شیوه صحیح اجرای آن را نیز بدانیم، عادت ایجاد شده است

در بسیاری از موارد اشخاص به اصول واقف هستند. مثلاً می دانند که باید با مشتری خوب رفتار کنند و به آنها احترام بگذارند، اما شاید تمایلی به انجام این عمل نداشته باشند و یا مهارت لازم برای اجرای این رفتار را کسب نکرده باشند. در این صورت عادت به وجود نیامده است، پس برای ایجاد یک عادت مطلوب به سه عامل دانش ، مهارت و اشتیاق نیاز داریم و عادت نقطه تماس این سه عامل است

البته هیچ عادتی یه شبه پدید نمی آید و درونی شدن یک اصل، به تدریج صورت می گیرد و مستلزم اجرای پیوسته آن ، تعهد و پشتکار است. بسیاری از مردم طالب راه حلهای فوری و یک شبه برای حل مشکلاتشان هستند . در صورتیکه راه حل های آنی برخلاف قوانین طبیعت است. راه حل های فوری مثل یک قرص مسکن است ، مدتی دردتان را آرام می کند ، اما مشکل همچنان به قوت خود باقی می ماند . برای برداشت محصول در پاییز، باید بذرها را در بهار کاشت، آبیاری کرد و در تابستان از آنها خوب مراقبت کرد . اما محصول زحمت ، صبر و پشتکارتان ایجاد یک عادت مطلوب است ، عادتی که زندگیتا ن را دگرگون خواهد کرد

این « هفت عادت» جزء اصول بنیادی و اساسی هستند و در تمام انسانهای موفق، مؤثر و کارامد وجود دارند. ثمره ی اجرای این «هفت عادت»  مؤثر بودن است که آن را تعادل بین تولید و قابلیت تولید می خوانیم. درباره ی تعادل بین تولید و قابلیت تولید فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد


موفق باشید
                                                                                   M.T


                                                                   هفت عادت مردمان مؤثر
                                                                     اثر: استفان کاوی

--


0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com