This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Tuesday, August 20, 2013

کاربرد نظم زمانی ایده آل در تفکر


نظم زمانی

دوست دارم احساس کنم که تفکر باید آزاد و بدون محدودیت باشد. تناقض در این است که انضباط جدی زمانی، نه تنها تأثیر تفکر را افزایش می دهد، بلکه لذت ناشی از آن را نیز بیشتر می کند. شما ممکن است خود را ملزم کنید به مدت سی ثانیه ، یک دقیقه ، یا پنج دقیقه درباره ی چیزی فکر کنید. بخش ضروری روش درس های تفکر سریع در مدارس این است که به دانش آموزان اجازه داده می شود زمانی کوتاه را به فکر کردن درباره چیزی بگذرانند ( دو یا چهار دقیقه)

در فراسوی این کاربرد نظم زمانی، دلایل بسیاری نهفته است. در وهله ی اول، این امر موجب می شود که تفکر، بیشتر آگاهانه و متمرکز باشد. شخص فکور، تفکر خود را تغییر می دهد و بدانها عمل می کند. شخص فکور ، فکر خود را متوجه کار می کند. در این زمان وی به وضوح بهتری درباره ی موضوع فکر می کند. حتی مهمتر از این، آن آزادی است که نظم دقیق زمانی به وی می بخشد. نظم زمانی، فشار و تنش ناشی از فکر کردن را از او می گیرد . به جای این که مجبور باشید به فکر کردن خود تا زمان حل مسئله ادامه دهید و پاسخ فوق العاده ای را به دست آورید، فقط کافی است دو دقیقه فکر کنید. این « کاری»  است که باید انجام دهید. شما می دانید که پی از اتمام دو دقیقه می توانید فکر کردن خود را متوقف نمایید، اعم از این ایده ای در ذهنتان باشد یا نباشد. در عمل، جای شگفتی است که چگونه این نظم زمانی تشویش فکر کردن را برطرف می کند . در ابتدا مردم کمی نگرانند که چرا در مدت زمانی کوتاه به ایده ای دست نمی یابند؛ ولی در عمل در می یابند که هدف این نبوده است. هدف این است که آنها باید در زمانی معین ، تفکر خود را به کار گیرند، صرف نظر از این که نتیجه چه باشد

در عمل حتی سی ثانیه فکر کردن مقدار زیادی از وقت است. از همه ی اینها گذشته، تصور می شود که رویاهای پیچیده در مدت چند ثانیه از زمان واقعی ، رخ می دهند

 درس های درس اندیشیدن
ادوارد دوبونوبا تقدیم احترام 
                                                                   M.T
دانلود بخش دوم کتاب قانون جذب را به یاد داشته باشید

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com