This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, June 20, 2015

جسم زیبای شما

فرمول خاصی ندارد فقط به خودت اعتماد کن

در بخش قبل گفتیم که داشتن اندامی متناسب و خوش فرم آسان است، به شرط آن که به جای تبعیت از قوانین جامعه از ریتم و الگوی طبیعی بدن خویش پیروی کنیم ؛ بر خلاف پندارمان ،جسم نیازی به کنترل ندارد ، به گفته ی روانشناسان ۹۸٪ کارهای روزمره به صورت ناخودآگاه انجام می شود؛یعنی، این شگفت انگیزترین نظام خلقت کاملاً به صلاح و مصلحت خویش واقف است، می داند چه زمانی بخوابد، کی بیدار شود، غذا بخورد، یا از صرف غذا دست بردارد.

دریغا که ما از جسم می ترسیم، هیچ اعتمادی به وی نداریم و با ذهنمان  دائماً مراقب اعمالش هستیم؛ هنگامی که صبحگاهان از خواب برمی خیزیم و حس می کنیم بی رمقیم و نیاز به استراحت بیشتری داریم، به جای ماندن در بستر و آرمیدن سر کار می رویم و حتی با شدت بیشتری به فعالیت می پردازیم .

شاید تقصیر ما نیست، از کودکی این گونه بار آمده ایم ، آموخته ایم که جزئی از یک جامعه ی بزرگتریم و برای هماهنگی و همگامی با این نظام ناچاریم فداکارانه از خواسته های غریزیمان چشم پوشی کنیم ، و با جسممان و نیازهای طبیعی مان بیگانه شویم: هنگامی که گرسنه ایم می گویند صبور باش تا وقت شام، و هنگامی که به غذایی میل نداریم می گویند برایت خوب است بخور و البته خوراکی های دلخواهمان پرکالری هستند و زیان بار. ما با بزرگترها هم سو می شویم تا دوستمان داشته باشند و ما را بپذیرند و جسم بیچاره ی خودمان را با سنگدلی پس می زنیم و خواسته های طبیعیش را غیر معقول، حریصانه و زیانبار می خوانیم.

عجیب تر آن که با تمام ایثارگری ها در نهایت هنگامی که با آینه رخ به رخ می شویم ، انداممان را بدفرم و نازیبا می نامیم، چرا؟ یعنی، خیلی زیاد می خوریم؟ تبلیغات می گویند بله، و برایمان نسخه ای مرکب از رژیم های طاقت فرسا، ورزش های خسته کننده و قرص ها و گن های لاغری می پیچند ، اغلب همه ی راه ها را رفته ایم اما همچنان اندر خم کوچه ی اضافه وزن سرگردانیم.

مژده : رسیدن به اندامی زیبا فرمول پیچیده ای ندارد، اعتماد به شهود و غریزه کلید موفقیت است.


زندگی در روشنایی: شاکتی گاوین
                                                                           M.T

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com