This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, June 27, 2015

برای کاهش وزن ، بیان خویشتن امری ضروری استراز و رمز تناسب اندام اعتماد به خویشتن است

پذیرش این حقیقت برای اغلب مردم چندان آسان نیست؛ احتمالاً وحشت زده و عصبی می پرسند : جدی می گویی؟ یعنی می توانم هر آن چه را میلم کشید بخورم؟ مخت که تاب بر نداشته؟ این طوری ظرف یک هفته درست می شوم مثل یک بشکه .

ولی تجربه می گوید که آدمی هرگز از اطمینان به خودش ضرر نکرده است؛ احتمالاً چند روز نخست آزادی از خوشحالی زیاد ، جسم گیج و سرگشته می شود و به جبران تمام سالهای پرهیز و رژیم، هوس خوراکی های جورواجور می کند تا حدی که یخچال را فراری می دهد، اما همین که مستی از سرش پرید و چشم دلش سیر شد، به کارکرد طبیعیش باز می گردد.

بنابراین بیایید دل به دریا بزنیم و از طوفان نهراسیم، چرا که تا شب نرود صبح پدیدار نباشد.
 


اضافه وزن بازتاب باورها و عقاید ماست

راستی چرا اضافه وزن؟ چرا پرخوری؟ دلیل گرایش بیش از حد ما به غذا چیست؟ همان طور که پیشتر گفته شد جسم ما بیانگر و بازتاب اندیشه ها و باورهای ماست، بنابراین ریشه ی اضافه وزن در ذهن ماست و نه در جسم ما. در زیر عمده ترین دلایل گرایش به پرخوری و اضافه وزن آمده است:

 حفاظت از خویشتن : گاهی تمایل به کناره گیری از دیگران داریم تا از حریم شخصی مان محافظت کرده، مستقل بمانیم. در این مواقع ناآگاهانه الگوی اضافه وزن را برمی گزینیم، این وضعیت بیشتر درباره ی اشخاص بسیار حساس و کسانی که توانایی نه گفتن به خواسته های اطرافیان را ندارند مشاهده می شود.

ترس از جذابیت: دسته ای دیگر - به خصوص خانم ها - از جذابیت می هراسند، این اشخاص دوست ندارند که نگاههای بیشتری را به سمت خودشان جلب کنند، پس به وسیله ی اضافه وزن از این اتفاق پیشگیری می کنند.

قدرت : کسانی هم هستند که از سبکبال شدن واهمه دارند، وزن زیاد به آنها قدرت و شوکت می بخشد، بنابراین طبیعی است که خواهان حفظ این وضعیت باشند تا همچنان پرقدرت و بانفوذ بمانند.

وحشت از تغییر: با کاهش وزن ، متناسب و جذاب می شویم، بعید نیست که علاقه ی همسرمان به ما بیشتر شود و بخواهد وقت بیشتری را با ما بگذراند، شاید زندگیمان بیش از حد انتظارمان عالی و باشکوه شود؛ بله ،گاهی چنان به زندگی کنونی مان خو گرفته ایم که حاضر نیستیم به هیچ قیمتی دست از آن برداریم.

انتظار کشیدن : مواقعی هم هست که اضافه وزن نمودی از انرژی مسدود شده ی درون است، هنگامی که آرزوهایمان را سرکوب می کنیم و یا تعقیبشان را به تأخیر می اندازیم، این انرژی مسدود شده به شکل اضافه وزن ، پرخوری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر خودش را بیان می کند.

چه خوب است که چشم به راه زمان ایده آل نمانیم و به سوی آرزوهایمان قدمی هر چند کوچک برداریم، حرکت به سوی رویاها حتی اگر به نتیجه ی مطلوب منجر نشود، از بی تحرکی و سستی بهتر است، با دست روی دست گذاشتن و منتظر نشستن فقط مانع جاری شدن انرژی درونیمان می شویم.


تنفر از خویشتن : متأسفانه بعضی ها خودشان را دوست ندارند، از هیکل ،شخصیت و رفتارهایشان بیزارند، مدام از خود انتقاد می کنند و یا به خود برچسب می زنند، این اشخاص نیز اکثراً از مسئله ی اضافه وزن رنج می برند.


بنابراین برای رهایی از اضافه وزن ، بیان خویشتن و دوست داشتن بی قید و شرط خود امری ضروری به نظر می رسد. خانمی که 40 کیلو اضافه وزن داشت و تمامی رژیم های لاغری و ورزش را امتحان کرده و نتیجه ای نگرفته بود ، با شرکت در یک گروه خودیاری و بیان عقاید و نگرانی هایش ظرف چند هفته 20 کیلوگرم کاهش وزن داشت.زندگی در روشنایی: شاکتی گاوین
                     M.T         

M.T


0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com