This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, December 10, 2016

از ترس گریستن...
استاد می‌گوید:
- بسیاری از مردم از شادمانی وحشت دارند. برای این افراد، این کلمات به معنای تغییر و جابجایی یکسری از عادات‌شان و از دست دادن هویت شخصی‌شان می‌باشد.

بسیاری از اوقات خودمان را سزاوار و لایق اتفاقات خوبی که برای ما رخ می‌دهند نمی‌دانیم. آنها را نمی‌پذیریم، برای آنکه پذیرفتن آنها به ما این احساس را القا می‌کند که در حال بدهکار شدن برخی چیزها به خداوند هستیم.

با خود فکر می‌کنیم: «بهتر است تا جام شادی را سر نکشیم، چرا‌ که وقتی چنین چیزی را کسر داشته باشیم، رنج بسیار خواهیم برد.» در واقع از ترس کوچک‌شدن، دست از رشد و نمو برمی‌داریم. از ترس گریه‌کردن، دیگر نمی‌خندیم.
                                                                 مکتوب: پائولو کوئلیو


 

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com