This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Tuesday, November 12, 2013

کیفیت روابط چه سهمی در اجرای نگرش برنده / برنده دارد؟

کلید نگرش برنده / برنده برخورداری از حساب سپرده عاطفی غنی و سطح اعتماد بالاست . ممکن است شما تصمیمیی بگیرید که دیگران با آن موافق نباشند اما وقتی سطح اعتماد بالا باشد ، مطمئناً آنها از تصمیم  شما حمایت خواهند کرد، زیرا حساب بانک عاطفی تان غنی است. اما اگر سطح اعتماد پایین باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟ آنها ظاهراً تصمیم شما را می پذیرند اما در واقع آن کار را انجام نخواهند داد
بنابراین برای اجرای نگرش برنده/ برنده نخست سپرده عاطفی تان را افزایش دهید ، تا سطح اعتماد بالا رود  و خودتان نیز موجود قابل اعتمادی باشید ، اگر خودتان قابل اعتماد نباشید نخواهید توانست فضایی سرشار از اعتماد ایجاد کنید ، سپس نظامهایتان را طوری طراحی کنید که پشتیبان آرمانهایتان باشد و اعتماد به وجود آورد


گاهی نظامهای یک شرکت کاملاً مغایر با اهداف آن شرکت است. مثلاً هدف آن شرکت توسعه ی خلاقیت و نوآوری است ، اما نظامهای آن شرکت به گونه ای طراحی شده است که سد محکمی برای اجرای این هدف است. پس اگر هدفتان ابداع است ، نظامی طراحی کنید که از نوآوری حمایت کند ، اگر هدفتان همکاری است ، نظامی تنظیم کنید که همکاری را تقویت کند

گاهی دست کشیدن بهترین راه حل استگاهی با وجود تمام تلاشهایتان اجرای نگرش برنده / برنده  غیر ممکن به نظر می رسد؟ در این صورت چه باید کرد؟ آیا باید در تله ی برنده/ بازنده بیفتیم و فقط منافع خودمان را در نظر بگیریم ؟ یا نه بهتر است انسان خوبی به نظر بیاییم و بازنده بودن را بپذیریم ؟

در چنین مواقعی بهترین شیوه دست کشیدن از آن پروژه و یا برنامه است.، زیرا اگر وارد آن برنامه یا معامله نشوید لازم نیست به هر تدبیر افراد را به انجام کار دلخواهتان وادارید. در اینجا نیز بهترین نگرش ، نگرش برنده / برنده است. یعنی به طرف مقابل بگویید: من می خواهم هم خودم برنده باشم و هم تو. پس باید به شیوه ای عمل کنیم که منافع هر دو طرف تأمین شود ، اما اگر هیچ راه حلی برای تحقق این خواسته وجود نداشته باشد؛ بهتر است این پروژه را رها کنیم ، در این صورت هر دوی ما برنده خواهیم بود.

بنابراین اجرای نگرش برنده / برنده بر خلاف باور عموم همواره ممکن است ، اما اجرای آن شجاعت و جسارت می طلبد. بسیاری از افراد می گویند : من نگرش برنده / برنده را دوست دارم ، اما به کار گرفتن این نگرش در دنیای خشن کسب و کار غیر ممکن است. در صورتی که همان طور که پیش از این گفتیم این تنها نگرشی است که منافع طرفین را تأمین می کند و باعث تقویت روابط و همکاری می شود  ، در این نگرش شما همان طور که  برای حفظ منافع خودتان سرشار از اعتماد به نفس و جسارت هستید، به همان میزان برای  حفظ منافع طرف مقابل سرشار از ملاحظه و همدلی هستید ، زیرا در این نگرش باید میان احترام به خودتان و دیگران تعادل ایجاد کنیدهفت عادت مردمان مؤثر / دکتر استفان کاوی
                 M.T
​​

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com