This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Tuesday, November 12, 2013

آیت صولت و مردانگی و شرم و وقار
نـور حق ماه بنی هاشم، شمع شهدا
میــوه باغ علی شیر شـجاعان عرب
از شمشیر عباس (ع) باران مرگ می بارید که کفار رو به هزیمت نهادند و عباس وارد شط فرات شد، مشـــــــــک را از آب پر کرد ، و خود نیز کفی از آب برگرفت و به لبــهای   تشـــــنه اش نزدیک کرد، ناگاه وجدان پاکش فریاد برآورد که


ای نفس بعد از حســــــــــین خوار باش
بهتر بگویم بعد از او زنــــــــــــــده مباش
و تــو می خواهی آب سرد بیاشـــامی!
در حالیکه حســــین شربت مرگ می نوشـــــــــد
هیــــــــــهات این روش دینم نیـــــست
و از کردار مرد راستگوی با ایمان نمی باشد.


عباس(ع) کف آب را در شط ریخت و تشنه از فرات خارج شد و مشک پر از آب را بر دوش کشیده ، به سوی خیمه گاه تاخت گرفت.


سیره ی ابوالفضل العبّاس (ع)، عباسعلی محمودی​

                                                            ​ ​M.T0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com