This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, November 30, 2013

کلید ایجاد همدلی در رابطه ی برنده / برنده

 

به تازگی حس می کنید که اشیاء را مبهم و تار می بینید، حدس می زنید که چشمتان کم سو شده است ، پس به نزد چشم پزشک می روید و مشکلتان را برایش شرح می دهید . چشم پزشک مهربان هم عینکش را از چشمانش برمی دارد و به دست شما می دهد و می گوید :« مشکلی نیست پسرم، من خودم یک عینک دیگر دارم ، می توانی از این عینک استفاده کنی .» شما عینک ذره بینی او را به چشم می زنید ، دنیا در پیش چشمانتان تیره و تار می شود ، حالا دیگر اصلاً نمی توانید هیچ جا را ببینید . عینک را به او بر می گردانید . او با ناراحتی می گوید : « پسرم ، بیشتر سعی کن ، مثبت بیندیش . من با این عینک عالی می بینم ، اگر تو هم کوشش کنی می توانی خوب ببینی .»  شما  دوباره عینک را به چشم می زنید و می کوشید با مثبت اندیشی اشیاء را واضح و روشن ببینید ،اما متأسفانه مثبت اندیشی هم به کارتان نمی آید ، دوباره عینک را به او برمی گردانید و می گویید : «  متأسفم ، آقای دکتر! من حتی با مثبت اندیشی هم بهتر نمی بینم .» دکتر رنجیده خاطر می گوید : « واقعاً که بیمار ناسپاسی هستی ، پس از این همه زحمتی که برایت کشیدم ، باز هم حرف خودت را تکرار می کنیهمه می دانیم که همدلی از هم زبانی بهتر است. اما متأسفانه در زندگی روزمره ، گرایش بسیاری از مردم مشابه چشم پزشک قصه ی ماست. آنان می کوشند عینک ذره بینی خودشان را به زور به چشم دیگران بزنند و براساس تجربیات شخصی خود برای دیگران نسخه بپیچند . حتماً شما هم در زندگیتان با این افراد برخورد کرده اید ، هنوز مشکل خود را نگفته اید که می گویند: «  درکت می کنم ، خودم هم این مشکل را داشتم ، می توانم مسئله ات را حل کنم ...»  اگر چه در پزشکی تشخیص مقدم بر تجویز است ، اما از نظر این افراد تجویز مقدم بر تشخیص است. برای ایجاد یک رابطه ی برنده / برنده نخست همدلی ایجاد کنید ، ابتدا به طرف مقابل گوش دهید ، وضعیتش را درک کنید و سپس نظر و دیدگاه خود را بیان کنید


عادت پنجم مستقیماً به شیوه ی ارتباط برقرار کردن مربوط می شود و تأکید آن به نخست «گوش دادن» است.، عادتی که درست بر عکس گرایش بسیاری از مردم است. زیرا ما عادت کرده ایم ، نخست خودمان سخن بگوییم و توقع داریم دیگران نیز به سخنانمان خوب گوش دهند. اگر هر یک از طرفین بخواهد اول خودش حرف بزند ، یک گفتگوی مرده ایجاد می شود. یکی حرف می زند و طرف مقابل یا به حرفش گوش نمی دهد و یا دارد خود را برای پاسخ گویی به او آماده می کند

اگر می خواهید فرزندتان ، همسرتان و یا همکارانتان حرف شما را بشنوند، ابتدا به آنها گوش دهید ، حرفشان را بشنوید ، وضعیت آنها را درک کنید و با آنها یکدل شوید ، سپس آنها را اندرز دهید و دیدگاهتان را بیان کنید. نخست گوش دادن کلید ایجاد همدلی برای ایجاد رابطه ای برنده / برنده است


هفت عادت مردمان مؤثر : دکتر استفان کاوی
M.T 

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com