This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, February 10, 2014

پشتکار: راز پیروزی انسان های موفقاگر در اوج جوانی و شادابی باشید و به شما بگویند هرگز نمی توانید راه بروید ، چه واکنشی از خودتان نشان می دهید ، افسرده و غمگین می شوید ؟ تسلیم می شوید یا به مبارزه ادامه می دهید؟


خولیو بیست ساله بود که در یک سانحه رانندگی به سختی مجروح شد ، پزشکان به او گفتند : "خولیو تو دیگر نمی توانی راه بروی ، چون فلج شده ای ." خولیو  از شنیدن این حرفها شوکه شد، اما او نمی توانست بپذیرد که باقی عمرش را روی صندلی چرخدار بگذراند . برای همین هر روز به مدت دوازده ساعت تمرین کرد تا انگشت کوچک پایش را تکان دهد ،   پس از دو ماه او می توانست  انگشت کوچک پایش را حرکت دهد . موفقیت بزرگی بود ، خولیو دیگر ایمان داشت که می تواند روزی  بر روی شن های ساحل بدود و فریاد شادی سر دهد

جوان شکست ناپذیر داستان ما برای تشویق خود  آینه هایی در راهروهای خانه اش نصب کرد و با کمک دستهایش خود را به طرف آینه ها می کشید ،به این امید که  پاهایش درک کنند که باید حرکت کنند

 پس از دو سال کوشش مستمر خولیو توانست به رویایش دست یابد و بدنش را دوباره بازسازی کند. عزم فوق العاده ی خولیو انگلسیاس برای رسیدن به هدف، او را به یک چهره ی برجسته ی جهانی تبدیل کرد ، زیرا هیچ گاه ، هیچ وقت و هرگز تسلیم نشدراز شاد زیستن : اندرو متیوس

M.T

اگر مردم می دانستند مهارت من نتیجه ی چه تلاش های خستگی ناپذیری است ، دیگر باعث شگــــــفتی آن ها نمی شدم
                                         میکل آنژ

* اگر چه من در جستجوی گوگل و ویکی پدیا نتوانستم  تصویری از خولیو انگلسیاس پیدا کنم ، اما لینک دانلود آهنگهای  خولیو ایگلسیاس را پیدا کردمتوپی سفید و صـورتی این جا در این غزل
هی غلت می خورد__ همه ی مردم مــــحل

فریاد می زنند : کـــــــــــجا توپ می رود؟
و بینِِ بچه ها سر آن می شود جــــــــدل

آن وقت می رسد سر بیتی به کــــودکی
با چـــــــوبدست می کند آن توپ را بغل :

" من پـــــــا ندارم و تو بدردم نمی خوری
اما بیا دوســــــــــــــــــت من باش لا اقل

بابای من اگر چه فقیر است ، بد که نیست
چون قول داده پای مرا می کند عمــــــــــــل "

می گرید و می افتدش از دســـت توپ و بعد
جا می خورد به قهـــــــــقه6+ی مردم محل

این توب پله پله می افتد ز بیــــــــــــت هام
و مثل بغــــــــــــض می ترکد گوشه ی غزل

                                                      محمد سعید میرزایی

خداوند ابنا ، بشر را به اعماق آب فرو می برد ، نه به آن منظور که غرق شان کند ، بلکه برای آن که تطهیر شوند
                                       آگی
--

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com