This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, February 8, 2014

به زبان دیگران سخن بگویید تا در قلبشان نفوذ کنیدبه عنوان مسئول واحد اشتراک مجله می بایست کاری می کرد که تماس گیرندگان با دفتر مجله ، به پذیرش اشتراک مجله علاقه مند شده و مشترک مجله شوند. بنابراین کوشید تا آهنگ حرف زدن خود را با آهنگ حرف زدن تماس گیرنده همگام کند ، اگر مشتری آهسته صحبت می کرد ، او نیز متقابلاً آرام و شمرده صحبت می کرد و زمانی که مشتری سریع حرف می زد ، او نیز بر سرعت حرف زدن خود می افزود. نتیجه خیره کننده بود ، با پیروی از این شیوه ساده شمار مشترکان مجله 30 درصد افزایش یافت


همگام شدن با ارتباط کلامی

شما هم با همگام شدن با ارتباط کلامی می توانید ارتباط مؤثرتری با دیگران برقرار سازید . برای برقراری ارتباط کلامی مؤثر با دیگران به سه ویژگی زیر توجه کنید

آهنگ حرف زدن مخاطب
بلندی و کوتاهی صدای مخاطب
کلمات ، عبارات و تصاویر مورد استفاده ی مخاطبآهنگ حرف زدن مخاطب

به آهنگ صحبت کردن مخاطبتان توجه کنید ، اگر او سریع حرف می زند شما نیز بر سرعت حرف زدنتان بیفزایید و و زمانی که مخاطب خواهان آرامش در صحبت است ، شما نیز شمرده و آهسته سخن بگویید ، اگر نتوانید آهنگ کلام خود را با آهنگ کلام مخاطبتان همگام کنید ، از شدت تأثیر گذاریتان بر او کاسته می شود و حتی اگر نظرات شما برای او جالب باشد ،عدم هماهنگی با او مانع دستیابی شما به نتیجه ی دلخواه است


بلندی و کوتاهی صدا

شخصی که با صدای پایین صحبت می کند ، نسبت به سخنان گوینده ی با صدای پایین مشتاق تر است . بنابراین بلندی و کوتاهی صدای خود را با بلندی و کوتاهی صدای طرف مقابل هماهنگ کنید . البته گاهی که می خواهیم مخاطب را وادار کنیم تا آرام تر حرف بزند ، می توانیم صدایمان را بلند کنیم


گاهی بعضی اشخاص برای کنترل کردن دیگران ، صدای خود را بالا می برند و دادو فریاد راه می اندازند ، اطرافیان که می پندارند شخص عصبی شده و کنترلش را از دست داده است ، می کوشند تا او را آرام کنند و خواسته هایش را می پذیرند. در حالی که آن فرد کاملاً بر خودش مسلط است و با توسل به این شیوه قصد دارد تا کنترل اطرافیان را در دست بگیرید تا به خواسته اش برسد  ،بهترین شیوه در برابر این افراد این است که تظاهر کنید کنترل خود را از دست داده اید ،شما هم صدای خودتان را بالا ببرید و  همزمان با او فریاد بکشید ، اما فریادهایتان را بر سر او نریزید و از او انتقاد نکنید(*اگر جیغ و دادتان را بر سر او بریزید ، کارتان به مشاجره می کشد ) با  این شیوه می توانید سیستم فرد را به هم بریزید و دوباره توازن را برقرار سازید
احتمالاً این الگوی رفتاری را در کودکان مشاهده کرده اید: کودک خردسال از مادرش می خواهد او را به پارک ببرد، اما مادر می گوید :فعلاً خیلی کار دارد. کودک بر روی زمین می نشیند، جیغ و داد راه می اندازد، اسباب بازیهایش را به اطراف پرتاب می کند ، به زمین مشت می کوبد ، گریه می کند و مدام خواسته اش را تکرار می کند. مادر مانند کودک بر روی زمین می نشیند و همراه کودک شروع به گریه و زاری می کند ، بر زمین مشت می کوبد و می گوید : تو حق داری که می خواهی به پارک بروی .  اما وقتی به پارک برویم چه کسی غذا بپزد؟ چه کسی خانه را تمیز و مرتب کند ؟ من هم از اینجا خسته شده ام، دلم می خواهد به بیرون برویم، اما هیچ کس را ندارم  تا کمکم کند ، هیچ کس مرا دوست ندارد ، هیچ کس مرا درک نمی کند. کسی به من کمک نمی کند ، من هم  مثل تو دوست دارم به پارک برویم و تفریح کنیم."  دهان کودک از تعجب باز مانده است زیرا الگوی کودک در هم ریخته ، حالا این کودک است که می کوشد مادر را آرام کند

من از او خوشم می آید ، چون به زبان من حرف می زند


استفاده از کلمات ، عبارات و تصاویر مخاطب

کلمات، عبارات و تصاویری که مخاطب به کار می برد ، تصویر دقیقی از دنیای درون او به شما نشان می دهد، به کلمات مخاطب دقت کنید ، طرز صحبت کردن خود را با او هماهنگ کنید و هم سطح مخاطبتان سخن بگویید. از فضل فروشی و صحبت کردن به روشی که مخاطب از درک آن عاجز است بپرهیزید، اگر زبان مخاطبتان با شما متفاوت است ، دست کم چند کلمه از زبان آن ها را یاد بگیرید

 هنگامی که شما مانند مخاطب صحبت می کنید به او می گویید :" من از تو خوشم می آید ، درکت می کنم ، می توانی به من اعتماد کنی ." اگر با  کلمات و عبارات و تصاویری که مخاطب از آن ها استفاده می کند ، سخن بگویید ، آن ها بیشتر به شما علاقه مند می شوند وپیشنهادات و نقطه نظراتتان را آسانتر می پذیرند


                 معجزه ی ارتباط و ان. ال.پی : جری ریچاردسون
                                                    M.T                               

-

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com