This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, February 1, 2014

زبان بدن ، مهم ترین شکل ارتباطیهنگامی که دو فرد با یکدیگر صحبت می کنند ، حرکات بدن آن ها از هماهنگی و همزمانی خاصی برخوردار است ، گویی هر یک آیینه ی دیگری است


یکی از مؤثرترین شیوه های همگام شدن ، همگام شدن با زبان بدن مخاطب یعنی حالت های چهره و بدن اوست . آیا می دانستید که حالت های چهره و بدن ما از کلماتی که بر زبان جاری می سازیم قدرتمندترند ؟ آن ها می توانند سخنان ما را تـأیید و یا تکذیب کنند . ممکن است شما بگویید : « من اصلاً ناراحت نیستم .» اما حالت چهره و لحن صدایتان اندوهگین باشد ومخاطب متوجه  شود شما ناراحت هستید . پس اگر کلمات و زبان بدن پیام های متفاوتی را به مخاطب مخابره کنند ،زبان جسم عامل اصلی ایجاد ارتباط است

حالات چهره

بنابراین هنگام برقراری ارتباط با دیگران به حالات چهره ، حالت برقراری تماس چشمی و لحن صدایشان بیشتر توجه کنید ، در بین این سه ویژگی حالات چهره ( 55%) از اهمیت خاصی برخورداراست ، پس از حالات چهره ، لحن صدا ( 38%) و کلمات ( 7%) در مکان های بعدی قرار دارند


معنای ژست ها

در سال های اخیر کتاب ها و مقالات فراوانی درباره ی زبان بدن نوشته شده است . اکثر این کتاب ها به معنای انواع حالت ها و ژست های بدن توجه کرده اند ، حالتهایی که ممکن است در فرهنگ های متفاوت معانی متفاوتی داشته باشند ، بنابراین هدف ما تعیین معنای خاص برای هر ژست نیست ، بلکه می خواهیم شما از رفتارهای غیر کلامی دیگران آگاه شوید و به آن ها پاسخ مناسب نشان دهید 


مهم ترین شکل ارتباطی

همسانی با زبان بدن اغلب به طور ناخودآگاه و خودبه خودی است ، هنگامی که دو فرد با یکدیگر صحبت می کنند ، حرکات بدن آن ها از هماهنگی و همزمانی خاصی برخوردار است ، گویی هر یک آیینه ی دیگری است ، آن ها با هم سر تکان می دهند، پلک می زنند و یا دستهایشان را هم زمان پایین می اندازند . البته تشخیص این هم زمانی در نگاه اول آسان نیست ، اما فیلم هایی که از گفت و گو های اشخاص در شرایط مختلف تهیه شده است این هم زمانی را تأیید می کند . دکتر ادوارد تی. هال می گوید:« اگر به فیلم گفت و گوی دو شخص با سرعت آهسته نگاه کنیم ، می بینیم وقتی دو نفر به صورت رودررو حرف می زنند از هماهنگی خاصی برخوردارند.» پس همگام شدن یکی از ویژگی های تمام تبادلات انسانی ست و احتمالاً مهم ترین شکل ارتباطی است که وجود دارد

اما اگر همگام شدن به صورت خود به خود صورت نگیرد چه اتفاقی می افتد ؟ در این هنگام شما این پیام را به مخاطب منتقل می کنید : « در این لحظه من با شما متفاوت هستم .» این پیغام می تواند بر روی روابط متقابل تأثیر بگذارد و باعث  همکاری و یا مقاومت دیگران شود ، البته گاهی نیز این تفاوت روی نتیجه روابط مؤثر نیست


اما شما می توانید همگام شدن با دیگران را بیاموزید و به این طریق با دیگران ارتباط برقرار کنید ، گاهی همگام شدن با زبان بدن تنها راه برقراری ارتباط با دیگران است . در سال 1970 ژانت آدلر توانست با استفاده از ارتباط غیر کلامی به دنیای درون دو کودک خردسال نفوذ کند ، این کودکان هیچ یک توان صحبت نداشتند و قبل از آن با هیچ شخصی ارتباط برقرار نکرده بودند . خانم آدلر می گوید: « سعی کردم به دنیای آن ها وارد شوم و با توجه به حرکات آن ها و منعکس کردن این حرکات به دنیای آن ها وارد شدم

خانم ها بهتر از آقایان همگام می شوند ، زیرا آنها یاد گرفته اند ، می توانند بدون قدرت نمایی مستقیم به خواسته هایشان برسند اما مردها هم می توانند همگام شدن را به خوبی بیاموزند

در یک جلسه ی چهار نفره : رئیس دستهایش را روی میز گذاشته است ، کارمند اول دست به سینه نشسته است ، دومی دستش را زیر چانه اش گذاشته و چهارمی دستهایش روی میز است . اگر همه چیز عادی باشد ، کدام یک شانس بیشتری برای متقاعد کردن رئیس دارند ؟؟؟ نفر چهارم ( من مانند شما هستم ، می توانید به من اطمینان کنید معجزه ی ارتباط و ان.ال.پی : جری ریچاردسون
                                                                   M.T                                          پرفسور آلبرت مهرابیان
به راستی که در قلمرو احساسات ، حالتهای چهره  و بدن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند و هر آینه کلام ما با عمل ما منافات داشته باشد ، آن چه به حساب می آید عمل است
                                                 

​​

--

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com