This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Wednesday, February 19, 2014

برنامه ریزی برای روابط قلبی چه نقشی در شادابی ما دارد؟


چقدر از وقت روزانه تان را در کنار عزیزانتان سپری می کنید؟ آیا برنامه ریزی خاصی برای برقراری روابط قلبی با نزدیکانتان دارید؟ آیا می دانید که عادت برنامه ریزی روابط قلبی یکی از مطلبوترین عاداتی است که افراد شاداب را از افراد غیر شاداب متمایز می کند؟

برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست

بررسی ها نشان می دهند که داشتن برنامه ی منظم برای برقراری رابطه با اشخاص، بر احساس شادابی ما تأثیر عمیقی دارد . اگر چه برقراری رابطه با دیگران در ظاهر آسان به نظر می رسد ، اما متأسفانه بسیاری از ما حاضر نیستیم که چند دقیقه از وقتمان را برای بودن در کنار دوستان یا اعضای خانواده امان صرف کنیم ، زیرا این مهارت را یاد نگرفته ایم.اما اکنون وقت آن است که دست به کار شوید و این مهارت را فرا بگیرید، هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست ، زیرا یادگیری این مهارت زندگی تان را زیر و رو خواهد کرد و احساس شادابی تان را به شدت افزایش خواهد داد


اول برنامه ریزی کنید ، بعد اقدام کنید

قلم و کاغذ را بردارید و نام سه نفر از کسانی را که مایلید با آنها صمیمی ترشوید ، بنویسید. به کسانی بیندیشید که از بودن در کنار آنها احساس بهتری دارید، کسانی که لبخند را بر لبانتان می نشانند ، از دیدنتان خوش حال می شوند و شما نیز از دیدار  آنها شادمان و مسرور می شوید . سپس درباره ی هر شخص به صورت انفرادی و مجزا از دیگران فکر کنید ، او به چه فعالیتی گرایش بیشتری دارد؟ شما چطور؟
اگر دوستتان قدم زدن در کناردریا را دوست دارد ، زمانی برای قدم زدن با او تعیین کنید ، سپس گوشی تلفن را بردارید و او را به قدم زدن در ساحل دریا دعوت کنید

کمی جسور باشید ، قدم اول را شما بردارید . ما معمولاً منتظر می مانیم تا دیگران به ما پیشنهاد بدهند ، اگر منتظر بمانید تا دیگران شما را دعوت کنند ، شاید فرصت ها را از دست بدهید ، در ضمن به دیگران اجازه می دهید تا برایتان تصمیم بگیرند

چند سال پیش ، یکی از دوستانم می گفت ، دوست دارد زمان بیشتری با تنها دخترش صرف کند . از او پرسیدم : « خب، چرا وقت بیشتری با او صرف نمی کنی ؟»  گفت : « خیلی دوست دارم ، ولی دخترم فقط ماهی 2، 3 بار به من زنگ می زند .» پرسیدم : « تو چند وقت به چند وقت به او زنگ می زنی ؟» متحیر به من نگاه کرد ، فهمیدم در بیست سال گذشته او حتی یک بار هم به دخترش زنگ نزده است . به او گفتم : « خودت را جای او بگذار، اگر صدها بار با پدرت تماس بگیری و او حتی یک بار هم به تو زنگ نزند ، چه احساسی پیدا می کنی ؟» . متوجه حرفم شد ، گوشی تلفن را برداشت تا به دخترش زنگ بزند

پیش قدم شوید

اگر شما قدم اول را بردارید ، یعنی آن قدر اعتماد به نفستان بالاست که منتظر نیستید تا کسی به سراغتان بیاید  و برایتان تصمیم بگیرد، البته بسیاری از ما آن قدر خودپسندیم که گمان می کنیم  اگر به دیگران پیشنهاد بدهیم کوچک  می شویم و احترام و اعتبارمان را از دست می دهیم، در صورتی که عامل بودن ، عادت اصلی مردمان موفق است.  پس شجاعت داشته باشید ، ترس را کنار بگذارید؛ نخست برای برقراری رابطه با عزیزانتان برنامه ریزی کنید ، سپس برنامه تان را اجرا کنید . مطمئن باشید که با این عادت جدید دروازه های شادابی بیشتری به زندگیتان گشوده خواهد شد و موفقیتتان در زندگی به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت

احساس شادابی : دکتر گی هندریکس
                                                              M.T                                                          

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com