This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Friday, February 21, 2014

هماوایی با تنفس ، راهی برای ارتباط مؤثر

تاکنون به تنفس دیگران توجه کرده اید؟ افراد با سرعتهای متفاوتی نفس می کشند ؛ برخی اشخاص تنفس آهسته و عمیقی دارند و بعضی دیگر بسیار تند و سریع نفس می کشند . اگر تاکنون به تنفس دیگران دقت نکرده اید ، وقت آن است که بیشتر به این مورد توجه کنید

 
هر نفسی که فرود می رود ممد حیات است
 
تنفس  یکی از مواردی است که ما به ندرت به آن اهمیت می دهیم ، در صورتی که برای انسان چیزی مهم تر از دم و بازدم وجود ندارد - هر نفسی که فرود می رود، ممد حیات است و چون برمی آید، مفرح ذات - و هماوایی با تنفس اشخاص ، از دیگر شیوه های همگام سازی با آنان است
 
 برای همگام شدن با تنفس یک شخص ، کافی است برای مدتی به تنفسش دقیق شوید ، سپس سعی کنید تا حد ممکن آهنگ تنفستان را با آهنگ تنفس او یکی کنید و هنگامی که به مرحله ی هماوایی و ارتباط مؤثر رسیدید ، به آهستگی سرعت تنفستان را تغییر دهید تا او را به سمتی که مایلید هدایت کنید ( ریچارد بندلر که برای ارتباط با یکی از بیمارانش از این شیوه استفاده کرده ،می گوید هنگامی که به مرحله ی هماوایی رسیدم ، به جای تغییر آهسته سرعت تنفس ، با رفتارم ( فریاد کنان گفتم : آیا سیگار داری ؟) بیمار را تحت تأثیر قرار دادم
 
هماوایی در تنفس موضوع جدیدی نیست و از دیر باز مورد توجه بوده است. در تاتنرا یوگا دو فرد به آرامی یکدیگر را می گیرند وآن قدر هماهنگ با یکدیگر نفس می کشند که تمامی حجاب ها و موانع ظاهری که سبب جدایی دو روح است از میان برداشته شود و دو روح با یکدیگر یکی شده ، دو نفر در حکم شخص واحدی شوند
 
 
اگر چه هماوایی در تنفس در محیط اداری و مذاکرات بازرگانی شاید اجرایی نباشد ، اما شما می توانید از این شیوه برای برقراری ارتباط مؤثر با اعضای خانواده و دوستانتان یاری جویید
 
 
معجزه ی ارتباط و ان . ال . پی : جری ریچارد سون
M.T   

 
هماوایی با تنفس ، راهی برای ارتباط مؤثر

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com