This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, February 15, 2016

بازار پذیرا

      
مدپکرز

شاید تصور کنید که بازار مطلوب شما تمام دنیاست، اما موفق ترین تجارت ها آن هایی هستند که قلقِ یک بازار پذیرا را پیدا می کنند و محصول یا خدماتی طراحی می کنند که مناسب این بازار باشد. شگفت انگیز است که چند صد فکر بزرگ در بازار دانشگاهی پذیرفته شده اند. 
 
هسته ی اصلی فکر بزرگ «برایان آلتومار» که دانشجویان را در داخل و خارج از دانشگاه تکان داد، از تجربه ی خودش متولد شده بود. وقتی او وارد دانشگاه شد، خروارها وسیله ی مختلف داشت که ناچار به حمل آن ها به اتاق شبانه روزی اش بود. والدین برایان وسایل او را تا سقف اتومبیل چیدند و برایان به راه افتاد. اما در میان راه لاستیک اتومبیل پنچر شد، یکی از هزاران حادثه ای که در جاده ها رخ می دهد.
 
در حالی که برایان غرق در غم و اندوه در کنار جاده نشسته بود و منتظر رسیدن اتومبیل امداد بود، در عالم رویا وسایلش را می دید که به گونه ای معجزه آسا به جانب ساختمان شبانه روزی دانشگاه در حرکت بودند. اما فکر او تا چهار سال بعد تحقق نیافت؛ زمانی که او از دانشگاه فارغ التحصیل شد و در این فکر بود که با زندگی اش چه کند. در آن زمان بود که به طور جدی به فکری که در روز پنچر شدن اتومبیلش در جاده از ذهنش گذشته بود، اندیشید؛ روش ساده ای برای حرکت دادن دانشجویان و وسایل شان به داخل و خارج از ساختمان شبانه روزی.
 
او به یکی از شاگردان دانشگاه پول داد تا وب سایتی برایش تهیه کند و سپس برای تبلیغ کارش به مدرسه های مختلف تلفن کرد. همه فکر او را دوست داشتند، اما برای حمایت از برنامه ی او اکراه داشتند، تا زمانی که برایان راه حلی عملی برای حمل و نقل ارائه کرد. این مسئله زمانی حل شد که  «یونیور سال اکسپرس» که یک شرکت حمل و نقل است، حاضر شد با او سهیم شود. از همان جا، محصول برایان که «مدپکرز» نام نهاده بود، معروف شد و به بازار راه پیدا کرد. محصولی که تاکنون میلیون ها دلار به حساب بانکی برایان آورده است.

 
  توصیه ی دانی: تمرکز، تمرکز، تمرکز
 
بزرگ ترین مانعی که بر سر راه تجارتی که آماده ی رشد است قرار می گیرد، این وسوسه است که در شاخه های مختلف گسترش یابد و تمرکز خود را از دست بدهد. شما باید این پرسش های اساسی را بپرسید: برای چه هدفی می خواهید شناخته شوید؟ به چه گروهی خدمت می کنید؟ با خودتان و هدفتان روراست باشید.
 
پیش از آن که به کسی زنگ بزنید، باید هدف خودتان را به دقت تعریف کنید. مفهومش پاسخ دادن به این سه پرسش است: چرا این کار را می کنید؟ چه می کنید؟ چگونه آن را انجام می دهید؟ چرا و چه و چگونگی هدفتان، خط مشی شما را تعیین خواهند کرد.


فکر بزرگ : دانی دویچ M.T☺

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com