This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, January 13, 2014

شوخی را جدی تر بگیرید

 

پیرمرد هشتاد و پنج ساله ای در آستانه ی مرگ نوشت


" اگر می توانستم یک بار دیگر زندگی کنم ، سعی می کردم بیشتر اشتباه کنم ، بی عیب و نقص نباشم ، بیشتر استراحت می کردم . خیلی چیزها بود که آنها را نباید جدی می گرفتم ، باید دیوانه تر می بودماگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم ، بیشتر شانس خودم را امتحان می کردم ، بیشتر سفر می رفتم ، قله های بیشتری را فتح می کردم ، در رودخانه های بیشتری شنا می کردم ، به نقاط تازه تری می رفتم و بیشتر بستنی می خوردم

با مشکلات حقیقی روبرو می شدم و مشکلات خیالی را کنار می گذاشتم

می دانید ، من از آن دست آدمهایی بودم که در تمام لحظات زندگی محتاط ، عاقلانه و سالم زندگی می کردم. اگر دوباره متولد می شدم، تمام لحظات زندگی را از آن خود می کردممن از آن دسته آدمهایی بودم که همیشه با دماسنج، کیسه ی آب جوش و بارانی و چتر نجات سفر می کردم ، اگر بار دیگر متولد می شدم، سبک تر به مسافرت می رفتماگر زندگی بار دیگر تکرار می شد، در سپیده دم روزهای بهاری ، با پای برهنه پیاده روی می کردم ، طلوع خورشید را بیشتر تماشا می کردم و با بچه ها بیشتر وقت می گذراندم . فقط اگر زندگی بار دیگر تکرار می شداما می دانید که نمی شود  "زندگی خیلی جدی نیست ، شوخی را جدی تر بگیرید
از کتاب راز شاد زیستن

در ضمن اگر بر روی آب های نیلگون  اقیانوس آرام  Nexus 10 شناوری را  دیدید ، شک نکنید که تبلت پارمیس است . لطفاً آن را به صاحبش برگردانید و خانواده ای را از نگرانی برهانید

                                                                                              M.T

--

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com