This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, June 20, 2016

این ایده قدیمی است!

 


کنش، نه واکنش

اگر بفهمید از کارتان اخراج شده‌اید، چه می‌کنید؟
اگر ازدواج عاشقانه‌تان دستخوش اختلاف شود و با جدایی پایان یابد چه می‌کنید؟
اگر برای بزرگ کردن فرزندتان محتاج کمک هزینه باشید چه می‌کنید؟

اگر مردم نسبت به شما بی‌توجه‌اند و تحقیرتان می‌کنند زیرا معتقدند هر مادر مجردی می‌خواهد باقی زندگی خود را بدون کار کردن و با هزینه‌ی دولت بگذراند، چه می‌کنید؟

اگر چندین ناشر رویای ارجمندتان برای نوشتن کتاب را رد کرده‌اند، با این توجیه که،«این ایده خیلی قدیمی است»، چه می‌کنید؟

و زمانی که سرانجام جواب «بله» گرفته‌اید، ولی ناشران دودل‌اند که کارتان را چاپ کنند یا نه، چه می‌کنید؟
وقتی آنان این دلیل احمقانه را برای تردیدشان بیاورند که، «اگر مردم بفهمند نویسنده‌ی کتاب زن است، بعید است باز هم مشتاق باشند»، چه می‌کنید؟

ولی این زن، واکنش نشان نداد، کار او تنها کنش بود... همان گونه که رویاهایش راهنمایی‌اش کردند عمل کرد. به همین دلیل بود که سرانجام اوضاع بر وفق مرادش شد، ناشری هدفمند پیش آمد: «چرا تنها از حروف اول اسمش استفاده نکنیم؟» بنابراین برای پنهان نگاه‌داشتن هویتش ناشر همه‌ جا تنها از حروف اول اسمش استفاده کرد.

و به این دلیل است که نام کامل جوان کاتلین رولینگ، مختصر شده به
                                                   جی. کی. رولینگ!


هیچ‌گاه، هیچ‌وقت، هرگز تسلیم نشوید: ری آریا
                                     مترجم: کیانا اورنگM.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com