This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, October 14, 2013

می خواهم راه کمتر پیموده شده ای را طی کنم


سلام در تصویر بالا جدول مدیریت زمان را مشاهده می کنید. قسمت بالای جدول به امور مهم و قسمت پایین آن به امور غیر مهم و بی اهمیت اختصاص یافته است. گفتیم که تمرکز شما باید بر روی مربع دوم یعنی امور مهم و غیر اضطراری باشد و برای پرداختن به این فعالیت ها باید از فعالیت های مربع 3و 4 که امور بی اهمیت هستند بکاهید. هر چه بیشتر بر روی مربع دوم متمرکز شوید ، مشکلات و بحرانهایتان که در مربع یک قرار گرفته اند کمتر و مربع شماره یک کوچکتر خواهد شدیک برنامه ی منعطف


برای تمرکز بر روی مربع 2، به یک برنامه ریزی هفتگی نیاز دارید. مبنای این برنامه بر اصول و ارزش ها و باورهای شماست، به این معنا که اگر در هنگام اجرای این برنامه کاری مهم تر پیش آمد ، بدون هیچ احساس ناکامی و سرخوردگی برنامه تان را تغییر می دهید تا به امور مهم تر بپردازیداکنون ما سه عادت مؤثر را آموخته ایم ، با مرور این سه عادت در می یابیم که عادت اول یعنی عامل بودن، نگرش ما را به زندگی ایجاد می کند. در عادت دوم به رهبری خودمان می پردازیم و عادت سوم مدیریت خویشتن را در ما ایجاد می کند. اجرای موفق این سه عادت مستلزم چهار ویژگی : خود آگاهی ، تخیل، شعور و اراده ی آزاد است که این ویژگی ها  فقط مختص انسان ها ست


عادت اول به خود آگاهی وابسته است. شما باید آگاه باشید که توانایی نوشتن برنامه ی زندگی تان را دارید. شما هستید که سکاندار کشنی زندگی تان هستید، می توانید هر زمان آن را به سمتی که دوست دارید هدایت کنید

عادت دوم به تخیل و شعور وابسته است. شما هدفها و رسالت و نقش هایتان را تعیین می کنید ، شما وضعیت مناسب را کشف یا خلق می کنید، شما برنامه را می نویسید و این شما هستید که مسیر درست را تشخیص می دهید

عادت سوم به اراده ی شما نیاز دارد. عادت دوم آفرینش ذهنی است و  تشخیص دادن مسیر درست اما عادت سوم حرکت کردن به سمت مسیر درست است. عادت سوم آفرینش فیزیکی و عملی است یعنی به  اجرا درآوردن عادت دوم و کاملاً به « قدرت اراده » ی شما وابسته است. انجام دادن یا انجام ندادن یک کار بر طبق میل  و خواسته ی شما نیست، بلکه براساس اراده تان است . اراده ای که براساس ارزش ها و باورهای شماست و ارزش هایی که به شما می گوید : این راهی است که انتخاب کرده ای ، پس باید آن را انجام بدهی، آنچه اهمیت دارد تعهد توست و نه چیز دیگرذهنیت فراوانی


اگر این سه عادت را در خودتان پرورش دهید به احساس آرامش و امنیت درونی خواهید رسید . امنیتی که به شما می گوید «تنها تو مسئول و عهده دار زندگیت هستی.» . این احساس اعتماد به نفس برایتان احساس ارزشمندی را به ارمغان می آورد و دیگر نیازی نمی بینید که خود را با دیگران مقایسه کنید ، زیرا ارزش شما در درون شماست


دنیای امروز دنیایی است که بسیاری از مردم ارزش خود را نه از درون خود بلکه از بیرون و از دیگران به دست می آورند. اگر دیگران آنها را تأیید نکنند خود را به اندازه ی کافی شایسته نمی دانند . به ویژه کسانی که در کودکی با دیگران مقایسه شده اند ، در بزرگسالی این گرایش برایشان ایجاد می شود که خود را با دیگران مقایسه کنند . برای نجات از این وضعیت آنها نیاز دارند که توانایی عامل بودن خود را به کار گیرند و فیلمنامه زندگیشان را خودشان بنویسند و گرنه فیلمنامه ی دوران کودکی شان تا پایان عمر آنها را هدایت خواهد کرد
سخن پایانی

با پرورش « هفت عادت » راه متفاوتی را در زندگی در پیش خواهید گرفت. از مقایسه خودتان با دیگران و برچسب زدن به خود رها شده و دارای « ذهنیت فراوانی » می شوید


« میان دو راهی که به جنگل می انجامیدند

                                                   راه کمتر پیموده شده را در پیش گرفتم .»
                                                                                                                رابرت فراست


به امید تحقق رویاهایتان

M.T


تعهد براساس  ارزشها: من بیشتر روزها یک پست می نویسم، این براساس حس تعهدی است که دارم. گاهی  پست هایم ارسال نمی شوند ، کمی ناراحت می شوم ، اما به نوشتن ادامه می دهم. نوشتن من براساس حس درونی ام است، حس تعهدی که خودم برای خودم ایجاد کرده ام. سعی می کنم بهتر بنویسم ومی دانم نظر مخاطبان اولویت دارد. اما اگر بخواهم برطبق میل مخاطبان بنویسم، مثل این است که به خودسانسوری بپردازم، این تعهد درونی ام تنها انگیزه ی من برای ادامه ی مسیر نوشتن است

​ ​

--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com