This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, October 5, 2013

چگونه با پرورش عادت دوم « ذهنیت فراوانی » در خود ایجاد کنیم

Inline image 1در پست پیشین درباره ی عادت موثر دوم ، یعنی ذهناً از پایان آغاز کردن صحبت کردیم و گفتیم این عادت به رهبری ارزش ها تأکید می کند و توجه آن به ایجاد یک شعار رسالت شخصی است، برای ایجاد یک شعار ابتدا باید عادت اول یعنی عامل بودن را در خود پرورش دهیم


اگر هدفهایی داشته ایم و آنها را به تحقق در نیاورده ایم ، اگر به خود قول هایی داده ایم و بر سر پیمان نایستاده ایم و در یک کلام اگر عامل نبوده ایم ، در اجرای این مرحله با مشکل مواجه خواهیم شد

برای حل این مشکل و هر چه سریعتر در اختیار گرفتن زندگی  دو راه حل اساسی وجود دارد

 - هدفی برای خود تعیین کنیم   و متعهد شویم  به هدفمان  برسیم
- عهدی با خود ببندیم و بر سر پیمان بمانیم

به این ترتیب به اعتماد به نفس و امنیتی درونی دست خواهیم یافت  که منشا آن خودمان و نه دیگران هستند  و نشان می دهد که به اصول و ارزش های خود پایبند هستیم
اگر می خواهید با تغییرات سریعتر کنار بیایید ،باید  در درون خود کانونی تغییر ناپذیر را احساس کنید . باید بدانید که کیستید و چه اصول و ارزش هایی برایتان اهمیت دارد و قصد دارید چه چیزی را به وجود آورید . بدین ترتیب دارای « ذهنیت فراوانی » می شوید ، یعنی اعمال و رفتارتان نه برای جلب رضایت دیگران و یا عقاید مردم بلکه به دلیل عاملی درونی و اعتقاد به اصول و ارزش های خودتان انجام می شود                                                    به امید یک دنیای بهتر
                                                                   M.T


--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com