This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Wednesday, October 9, 2013

امور مهم نباید فدای امور اضطراری شوند
تلفن زنگ می زند، مشغول انجام کاری مهم هستید، اما نمی شود به تلفن پاسخ نداد، بنابراین گوشی را برمی دارید ، یکی از دوستانتان است، با هم مشغول صحبت می شوید . هنگامی که گفتگویتان پایان می یابد، درمی یابید که یک ساعت از وقت مفیدتان را هدر داده اید

هنگامی که تلفن زنگ می زند، تصور می کنیم که امری اضطراری است و باید به آن پاسخ داده شود، بنابراین گوشی را بر می داریم . ما نسبت به امور اضطراری واکنش نشان می دهیم . حال آن که امور اضطراری الزاماً مهم نیستند. عادت سوم به تشخیص اولویت ها و مدیریت خویشتن تکیه دارد. مدیریت مؤثر یعنی امور نخست را نخست قرار دهید. گوته می گوید:« اموری که بیشترین اهمیت را دارند ، نباید قربانی اموری شوند که کمترین اهمیت را دارند.
اول رهبری، سپس امور نخست


گفتیم عادت دوم به رهبری تکیه دارد و رهبری یعنی تشخیص « امور نخست » . عادت سوم می گوید : هنگامی که امور نخست را تشخیص دادی ، ابتدا به آنان بپرداز، زیرا آن امور با اهدافت در ارتباط هستند.

ای ام گری می گوید:« بزرگترین عامل موفقیت ، سخت کوشی ، خوش اقبالی و دوستان و آشنایان مناسب نیست، بزرگترین عامل موفقیت این است که نخست امور نخست را قرار دهید

در روزهای بعد ،به بررسی مربع امور مهم و اضطراری و .. خواهیم پرداخت و مشاهده خواهیم کرد که تمرکز مردمان مؤثر بیشتر بر روی امور غیر اضطراری اما مهم است
پیش به سوی موفقیت
                                                                                                     
                                                                                                                        M.T


                                                                                                                                 
امور مهم : اموری که مستقیماً با رسالت شخصی شما ارتباط می یابند، پس ابتدا شعار رسالت شخصی خود را ایجاد کنید ، تا با استفاده از آن بتوانید امور مهم را تشخیص دهید

امور نخست ، واقعاً مهم هستند ، هرچقدر سخت کوش باشید ، اما امور درست را انجام ندهید ، در آخر می بینید همان جای اول هستید.
                                                                        

--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com