This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, October 28, 2013

انواع نگرش در ارتباطات انسانی


Inline image 1


نگرش برنده /برنده
 


نگرش برنده / برنده به معنای توافقها و یا راه حلهایی است که برای هر دو طرف سودمند و رضایت بخش باشد. با نگرش برنده / برنده همه ی کسانی که در پروژه سهیم هستند احساس رضایت می کنند و نسبت به اجرای برنامه متعهد می شوند. با این نگرش زندگی میدان همکاری است  نه صحنه ی رقابت


نگرش برنده / بازنده


نگرش برنده / بازنده در واقع نگرشی قدرت طلبانه است . « هر آنچه من می گویم باید انجام شود ، نه آن چه تو می گویی » این نگرشی است که بیشتر مردم با آن پرورش یافته اند . آنها احساس می کنند یا باید برنده باشند و یا بازنده . با این نگرش زندگی به میدان مسابقه و رقابت تبدیل می شودنگرش بازنده / برنده


نگرش بازنده / برنده ، تسلیم شدن در برابر خواست دیگران است. « هر چه می خواهی انجام بده، بگذار همه چیز مطابق میلت پیش رود.»  « باز هم مرا زیر پایت له کن .» « من بازنده ام ، همیشه بازنده بوده ام .» « من صلح طلبم ، به هر بهایی حاضرم آرامشم را حفظ کنم ، حتی به قمیت خرد شدن خودم .» این نگرش از نگرش برنده / بازنده هم بدتر است ، زیرا شما هیچ آرمان و آرزویی ندارید، تنها هدفتان در زندگی جلب رضایت و تأیید دیگران است، شهامت ابراز عقاید و بیان احساسات خود را ندارید. به سهولت زیر بار نفوذ و سلطه ی دیگران  در می آیید . همیشه در مذاکرات تسلیم می شوید و یا کناره می گیرید. همیشه نفر آخر هستید زیرا دوست دارید دوست داشتنی و دلپذیر باشید.
افراد نگرش برنده / بازنده  به بازنده/ برنده ها علاقه ی زیادی دارند، چون به سهولت می توانند از آنها سوء استفاده کنند و خودشان برنده شوند. ضعف آنها مکمل قدرت خودشان است

به خاطر داشته باشید که اگر بخواهید همه چیز همه ی مردم باشید، برای هیچ کس از جمله خودتان هیچ چیز نخواهید بودنگرش بازنده/ بازنده


 
نگرش چهارم مخصوص انسانهای خودخواه و لجوج و مصمم است. وقتی دو فرد دارای نگرش برنده / بازنده با یکدیگر وارد مذاکره می شوند ، ثمره ی این ارتباط بازنده ، بازنده است. یعنی هر دو خواهند باخت. زیرا وقتی نمی توانند پیروز شوند یا خود را کنار می کشند و یا تسویه حساب می کنند . اینان از این واقعیت غافل هستند که قتل دیگری در واقع نوعی خودکشی و انتقام شمشیری دولبه استبرترین نگرش ، نگرش برنده / برنده است و این دیدگاه تمام رهبران مؤثر است و مستلزم به کار گیری چهار ویژگی یکتای انسانی ( خود آگاهی ، تخیل، شعور و اراده ی آزاد ) است                                      برنده /برنده بیندیشیم
                                                                        M.T​

--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com