This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Wednesday, October 2, 2013

هریک از ما خادمی کامل و بی هیچ قید و شرط است


​آموزش گروهی از مدیران را در هتلی بر عهده گرفته بودم. شب ، دیر هنگام به هتل رسیدم و از مسئول پذیرش هتل پرسیدم:« آیا می توانم شام سفارش دهم؟» او گفت :« آقای کاوی ، آشپزخانه تعطیل است اما می توانم خودم به آنجا بروم و برایتان ساندویچ ، سالاد و یا هر چه داشته باشیم ، درست کنم و برایتان بیاورم.»

روز بعد در هنگام سخنرانی متوجه شدم به چند ماژیک رنگی نیاز دارم. در هنگام استراحت در سرسرای هتل پیشخدمتی را دیدم که شتابان به تالاری دیگری می رفت . او را صدا زدم و گفتم :« مشکلی دارم، سرگرم آموزش به گروهی از مدیران هستم و به چند ماژیک رنگی نیاز دارم.» او به کارتم نگاه کرد و گفت :« آقای کاوی ، مشکل شما را حل خواهم کرد.»

هنگامی که سرگرم تماشای آثار هنری بودم ، یکی از کارکنان هتل نزدم آمد و گفت :« آقای کاوی ، میل دارید کتابی را که شامل تمام آثار هنری موجود در این هتل است را ببینید؟»

روز بعد ، یکی از کارکنان هتل را دیدم که بر روی نردبان بلندی مشغول تمیز کردن پنجره های هتل بود و از آنجا شخصی را در باغ دید که نمی توانست به آسانی راه برود. آن شخص از نردبان پایین آمد ، بیرون رفت و با مهربانی به آن شخص کمک کرد تا به سرسرا هتل بیاید، سپس به سر کارش بازگشت


از رفتار کارکنان هتل شگفت زده بود ، بر روی در آشپزخانه عبارت :« هریک از ما خادمی کامل و بی هیچ قید و شرط است .» نصب شده بود. چه رازی در این هتل نهفته بود که تک تک کارکنانش مشتاقانه به مشتریان خدمات ارائه می دادند و جواب هایی مثل : من نمی توانم این کار را انجام دهم و یا من مسئول این کار نیستم را از آنها نمی شنیدی. چگونه می توان سازمان فرهنگی ایجاد کرد که همه ی افراد از صمیم قلب ارزش خدمت به مشتری را پذیرفته باشند. برای کشف این راز با تک تک کارکنان این هتل مصاحبه کردم و دریافتم گرایش خدمتگزاری بی قید و شرط به مشتریان  در قلب یکایک آنها حک شده است ، بنابراین نزد مدیر هتل رفتم  و به او توضیح دادم که کارم کمک به سازمانها برای ایجاد فرهنگ کار گروهی و توسعه آن است. از او خواستم چگونگی ایجاد چنین فرهنگی را در هتلش برایم شرح دهد


مدیر هتل شعار رسالت هتلهای زنجیره ای را به من نشان داد و گفت : این شعار زیبایی است . سپس شعار رسالت هتل خودشان را نشان داد و برایم شرح داد که تک تک عوامل هتل در نوشتن این شعار سهیم بوده اند . سپس اضافه کرد که در این هتل همه ی گروهها برای خود شعار رسالت ویژه ای دارند که توسط یکایک افراد گروه نوشته شده است و البته این شعار منطبق با شعار رسالت هتلهای زنجیره ای نیز می باشد

کلید نوشتن شعار رسالت سازمان


بنابراین رمز موفقیت نوشتن « شعار رسالت » این است که همه ی افراد باید در نوشته آن مشارکت داشته باشند ، دیگر اینکه برای نوشتن شعار رسالت شخصی یا سازمانی تان( خانوادگی )  شتاب نکنید ، بلکه برای نوشتن آن وقت کافی بگذارید . اما پس از نوشتن شعارتان آن را به منزله ی قانون اساسی کشور برای سازمان ( خانواده ) بدانید . قانونی که تغییر ناپذیر است


تا اینجا دریافتیم که عادت دوم بر رهبری تأکید دارد و توجه آن به ایجاد یک شعار رسالت شخصی معطوف است


نتیجه : برنامه نویس باشید ( عامل باشید) ، برنامه تان ( شعار رسالت شخصی تان ) را بنویسید و در نوشتن شعار به یاد داشته باشید : « راز تعهد مشارکت داشتن همه ی افراد است، تا مشارکتی نباشد تعهدی در کار نیست » ​


​M.T                                                        ​

--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com