This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, August 2, 2014

هشت روش برای رویاروی با مقاومت


________________________________________________________
خیلی ساده ، زندگی یعنی مقاومت . حتی جسمی که روی سطحی قرار گرفته با مقاومت آن سطح رو به رو می شود . در فیزیک به این مقاومت " نیروی اصطحکاک " می گوییم و در زندگی آن را مخالفت ، اعتراض، مقاومت ، عدم تفاهم ، ناسازگاری ، نپسندیدن ، تفاوت و ... می نامیم
مهم نیست که مقاومت دیگران را چه جوری برچسب بزنیم ، وقتی توافقی نباشد ، چرخ زندگی بازمی ایستد و پیشرفت متوقف می شود
" توافق گر نباشد بین یاران            نچرخد کار آن سان که باید"

پس برای آسانی کارها ، بهتر است چرخه ی مخالفت را متوقف کنیم و از " نه ، حالا نه ، وقتش را ندارم ، درباره اش فکر می کنم ، حالا ببینم چی می شه " ، " فوق العاده ست ، چرا که نه ؟ حتماً " بسازیم . تبدیل ناسازگاری به سازش کار سختی نیست ، امروز 8 روش برای روبه رو شدن با مخالفت ها را با یکدیگر مرور می کنیم

پذیرش اعتراض و استفاده از آن : قبلاً درباره ی این روش صحبت کرده بودم :  در پس هر مخالفت نیرویی نهفته است ، هنر شما استفاده از این نیرو برای رسیدن به موافقت است

دوستمان می گوید : " باید در باره ی پیشنهادت بیشتر فکر کنم ." به جای عصبانیت و حمله به او ، می گوییم : " عالیه  که می خواهی درباره ی طرحم فکر کنی ، چون قرار است تصمیم مهمی رو بگیری ، بیا دوباره قسمت هایی را که باهاش موافقی رو مرور کنیم ، هر سؤالی که به ذهنت رسید بپرس ، تا بتوانی بهترین تصمیم را بگیری ."

با پذیرش مقاومت ( عالیه ) می گوییم که من و تو در یک سمت هستیم و نه در برابر یکدیگر ، در مرحله ی بعد بار دیگر توجه دوستمان را به موضوع جلب می کنیم ( بیا دوباره موضوع رو با هم مرور کنیم )، سپس با پیشنهادهای ضمنی ( قرار تصمیم مهمی بگیری . تا بتوانی بهترین تصمیم رو بگیری ) او را به قبول پیشنهاد ترغیب می کنیم ، در ضمن با پاسخ به سؤالاتش سایه های شک ، تردید و ابهام را از ذهنش می زداییم و  مشاور او در تصمیم گیری درست می شویم

توافق احساسی : گاهی نمی توانیم حرفهای طرف مقابل را تأیید کنیم ، زیرا تأیید آنها به معنای پا گذاشتن روی ارزش ها و زیر سؤال بردن باورهایمان است . در چنین مواردی می توانیم به احساس مخاطب احترام بگذاریم ، تا ما را دوست خود بداند و به ما اعتماد کند . " شما رو درک می کنم ، خود من هم یک وقتهایی همین حس رو دارم ، حتی بیشتر مراجعانم هم مثل شما هستند ، اما وقتی بیشتر به موضوع فکر می کنند و مزایایش را می بینند ، با کمال میل آن را می پذیرند

افکار ، احساسات ما را می سازند و احساسات رفتارمان را . بسیاری از مردم در برابر هر نوع حس مخالفی جبهه می گیرند و عصبانی می شوند ، پس هر گاه شخصی احساساتش را به شما گفت ، به جای پس زدن و یا حمله به احساساتش آنها را تأیید کنید ، چه در غیر این صورت نه تنها با خشم و عصبانیتش رو به رو می شوید ، بلکه امکان هر نوع سازش و توافقی را از بین می برید

داستان گویی : هزاران سال است که استادان معنوی تأثیرگذار در سراسر جهان از داستان گویی برای جذب مردم و پند و اندرز به آنها استفاده می کنند ، چون داستان در ذهن ناهشیار مخاطب اثر می گذارد و با مقاومت ذهن هشیار او رو به رو نمی شود

روش قیاسی یا استعاری ... به ویژه در برخورد با کسانی که به شدت پرمقاومت هستند ، مؤثر واقع می شود . زیرا مقاومت کردن در برابر پیشنهاداتی که شخص ناآگاهانه دریافت می کند ، بسیار دشوار است
                              جی هیلی
وقتی داستان ها را می شنویم ، ناخودآگاه به درون داستان پا گذاشته و به ناخودآگاهمان اجازه می دهیم که پاسخ مورد نظرش را پیدا کند
میلتون اریکسون استاد یکه تاز استفاده از داستانها برای حل مسأله ی عدم تفاهم و ناسازگاری مراجعانش بود

ابراز کنجکاوی یا علاقه : شخصیت های معترض را با کنجکاوی و علاقه نسبت به سخنان مخالف و پیشنهاداتشان غافلگیر کنید ، آنها را در موقعیتی قرار دهید که در مخالفتشان تجدیدنظر کنید : آن را اصلاح کرده و یا پس بگیرند

خلاصه گویی : " صبر کن ببینم منظورت رو درست متوجه شدم یا نه ؟ تو می گویی ... " با خلاصه کردن و بازگویی سخنان معترض ، به او نشان می دهید که به دقت سخنانش را شنیده اید ، به آنها علاقمندید و کنجکاوی دارید. در یک کلام ، او را مجبور می کنید که دست از مخالفت بردارد

سؤال بپرسید : " چطوری نظرت رو تغییر می دهی ؟" پرسش تکنیک خوبی برای دریافت اطلاعات بیشتر از مخاطب است ، وقتی خواسته ی او را بدانید ، می توانید پیشنهادتان را مطابق آن طراحی کنید

تصدیق و پافشاری : بعضی ها به اصرار نیاز دارند ، با یک بار گفتن کار را انجام نمی دهند ، بنابراین بدون توجه به جواب منفی مخاطب ، حرفتان را تکرار کنید : مشقات رو نوشتی ؟ مشقات رو نوشتی ؟ مشقات رو نوشتی ؟.....؟
حتی سخت گیرترین اشخاص هم در برابر 7 بار اصرار و پافشاری تسلیم می شوند و حرفتان را می پذیرند

رویارویی : مخاطب شما بی هیچ دلیل منطقی از انجام کار طفره می رود ، کلافه اید ، بهتر است جواب آخر را حتی اگر " نه " باشد ، همین امروز بشنوید، پس به سراغ آخرین راه چاره می روید
با لحن آرام و صمیمی با او اتمام حجت می کنید : " اگر امروز بدون نتیجه اینجا را ترک کنم ، بعید است که بتوانی از این پیشنهاد بهره ای ببری ." کمی تأمل می کنید ، تا جواب آخرش را بشنوید ، آره یا نه ؟ هر چه باشد از پا در هوا ماندن بهتر است
 
معجزه ی ارتباط و ان . ال. پی : جری ریچاردسون
                                                    M.T


هشت روش برای رویاروی با مقاومت
M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com