This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, September 20, 2014

گذر به دنیای جدید
"  گذشته ها گذشته
بیا که از گذشته ها نگوییم "

می گوید : « عجب ، زمانه ی بدی شده ، دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست ، یادش بخیر ! عجب دورانی داشتیم .» برخی با سکوت بر حرف هایش مهر تأیید می زنند و من با لبخند در لابه لای دفتر ذهنم دنبال برگ های خوش گذشته می گردم . چه خیالی ! شاید اشک هایم آن سطرهای با شکوه را شسته اند و شاید اصلاً دوران خوشی وجود نداشته است

شک ندارم شما هم داستان مشابهی دارید ؛ مهم نیست چقدر کوشا، هدفمند ، موفق و خوشبختید ، ما با دلهره و اضطراب وسط دنیایی ایستاده ایم که با سرعت سرسام آوری در حال دگرگونی است ؛ به نظر می رسد راهکارهای گذشته کاراییشان را از دست داده اند و حال و روز جهان روز به روز بدتر می شود : زمینی که هر سال گرمتر می شود و هوایی که آلوده تر ؛ کمبود منابع آب و مواد غذایی هم که بیداد می کند و در گوشه گوشه ی دنیا جنگ و ناآرامی ، آشوب و درگیری است

احوال خودمان هم تعریفی نیست ، روز و شب در پی هدفهایمان می دویم و مدال های افتخار را یکی بعد از دیگری به گردن می آویزیم ، اما همچنان گمشده ای داریم ، در جستجوی چیزی می گردیم ، حس مبهمی وجودمان را فرا گرفته ،به ناچار از سردرگمی به پوچی می رسیم و به زمانه بد و بیراه می گوییم ، راستی عجب زمانه ی بدی


اما این فقط یک روی سکه است ، اگر اندکی موشکافانه تر دنیا ، رویدادها و انسانهای پیرامونمان را کاوش کنیم ، به حقیقت شگرفی پی می بریم : دنیای ما در آستانه ی تولدی دوباره است؛ " یک دگرگونی معنوی در شرف وقوع است." ، دنیای قدیم در حال فروپاشی است و دنیایی سازگار با قوانین طبیعت در حال شکل گیری است

گرایش انسان به سوی آگاهی معنوی تغییر جهت داده است ، گویی جهان از بیرون به درون ، از مادیات به معنویات ، از جسم به روح در حال حرکت است

مردم آگاهانه دریافته اند که خوشبختی و سعادت را نمی توان در دنیای ناپایدار بیرون جست ، " قدرت سازنده ی هستی در وجود ماست " ، می توان دنیای بیرونی را با قدرت بیشتر از درون ساخت و آن را کنترل کرد ، اما عکس آن ممکن نیست

اگر چه گذار از دنیای کهن به دنیای تازه  آسان نیست ، وحشتناک و حتی خرد کننده است ، زیرا ما به زندگی در جهان کهن عادت کرده و به الگوهای قدیمی چسبیده ایم ، اما اگر بپذیریم تنها راه سعادت ، خوشبختی ، خوش حالی ، رضایت خاطر ، آرامش ، ثروت ، سلامتی و قدرت  رها کردن گذشته و همراهی با قوانین طبیعی جهان است ، تغییر را از همین امروز شروع می کنیم ، هر شروعی مشکل ولی ممکن است


خلاصه

" توجه دنیای کهن به بیرون است ، مادیات واقعیت سازنده ی این دنیا هستند ، خوشبختی در این دنیا با مادیات : پول ، کار ، روابط ، تعلقات مادی ، غذا ، پوشاک ، رفتار خوب و ... تعریف می شود ، و چون رابطه ی معنوی در این جهان قطع شده  در نهایت  به احساس پوچی ، سردرگمی و تنهایی می رسیم

توجه دنیای جدید به درون است ، خوشبختی در این دنیا با آگاهی ژرف درونی ، سازگاری با قوانین طبیعت و آفرینش واقعیت وجودی در درون انسان تعریف می شود و چون رابطه ی معنوی در این جهان حاکم است ، در نهایت به احساس زنده بودن ، خوش حالی ، قدرت و فراوانی در هر زمینه ای دست می یابیم


زندگی در روشنایی ، نویسنده : شاگتی گاوین
مترجم : مژگان بانو مؤمنی
                                                                         M.T


M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com