This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, May 18, 2015

هرگز تسلیم نشویدمعلم از یکی از دانش آموزانش پرسید:
« می دانی چطور می توانی موفق شوی؟»
دانش آموز جواب داد: «نه. »
-- « رویایی طراحی کن، جهش کن، ولی هیچ گاه، هیچ وقت ، هرگز تسلیم نشو. آیا ای.پی. جی عبدالکلام را به خاطر می آوری؟»
-- « بله»
-- « آمیتاب باچان ؟»
-- « بله»
-- « آیا می دانی چه چیز بین آنان مشترک بود؟»
-- « چه چیز؟»
-- « هیچ گاه، هیچ وقت ، هرگز تسلیم نشدند. آیا می توانی دکتر ساموئل لانگلی را به خاطر بیاوری؟»
-- « نه. او که بود؟»
معلم گفت:« ببین، تو او را به یاد نمی آوری؟ می دانی چرا؟»
دانش آموز گفت:« چرا؟»
-- « چون تسلیم شد.»

اگر
از شما انتقاد شده است،
خدا را شکر کنید، چرا که فرصت یافته اید
تا نادرستی پندار کسی را
به اثبات برسانید.​هیچ گاه، هیچ وقت ، هرگز تسلیم نشوید: رُی آریا
                                  مترجم : کیانا اورنگ​

​___________________________________
« بالاخره یه روز قشنگ حرف می زنم​» امیدوارم. این کتاب را تازه دست گرفتم، درون مایه اش طنز است،آدم را می خنداند؛ اما قصه های موفقیت را بیشتر دوست دارم، داستان موفقیت دیگران مرا شاد و امیدوار می کند، شما را نمی دانم؟
در هر صورت، گاهی واقعاً سردرگم می شوم که داستان موفقیت چه شخصیتی را بنویسم، کلی سوژه در کتابهای موفقیت هست، ولی مایلم از اشخاص متفاوتی بنویسم؛ مثلاً، داستان موفقیت خودم و شاید داستان موفقیت شما را؟ راستی دوست دارید داستانتان را بنویسم؟ اگر آره؛ قصه ی موفقیت تان را بفرستید، شاید آن را نوشتم.


M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com